Najnovšie články

 • desert sand

  Púšť preverí naše hodnoty

  Pôst, púšť a spúšť Podtitul článku a zamyslenia je v spojení  troch slov. Je to trojica slov, ktoré majú k sebe veľmi blízko, nejde však o nejakú slovnú hračku. Pôst začíname podľa staro-cirkevného evanjelia na […]

 • Dotyk viery

  Na oltárnom obraze v kostole v  Novom Smokovci visí obraz – „Vzkriesenie Jairovej dcéry.“  Namiesto pôvodného obrazu „Svätá rodina“ (kópie od Ericha Corrensa z roku 1877), ktorý svojmu priateľovi MUDr. M. Szontaghovi […]

 • person holding lighted sparklers

  C-O-V-I-D modlitba mení svet IV.

  C-O-V-I–D.  I-inovatívna, ale aj I-inšpiratívna, či I-iskrivá modlitba. Odporúčam čítať dlhší text z knihy Skutkov apoštolov (12,1-17).  Cirkevný zbor sa oduševnene modlil za Petra po jeho uväznení.  Výsledok  modlitebného zápasu cirkevného […]

 • person holding white printer paper

  Božie maximum

  List Rímskym zohral veľmi dôležitú úlohu pri reformácii. Aj dnes sa veľmi často k nemu vraciame. Máme k tomu viacero dôvodov. Ide o to pravé a biblické učenie o ospravedlnení hriešneho človeka, ktoré  má nezastupiteľné […]

 • gray shark fins in sea

  C-O-V-I-D modlitba mení svet III.

  C-O-V-I-D. V – vytrvalá modlitba. Božie slovo nás na mnohých miestach povzbudzuje k vytrvalosti a trpezlivosti. Mojím obľúbeným veršom práve z týchto pandemických čias  sa stal veršík: „Nech vám Pán vedie srdce k láske […]

 • brown and black fur on white ceramic plate

  Nedele po Zjavení Krista Pána IV

       Vraciame sa opäť do Kafarnaumu, kam nás nepriamo privádza aj staro-cirkevné evanjelium  dnešnej  nedele po Zjavení – utíšenie búrky na mori (Mt 8, 23-27). To more je vlastne Genezaretské  jazero, ktoré sa tiež […]