Najnovšie články

 • person holding tall grass during sunset

  Žena hriešnica

  Žráč a pijan vína 8      Pokračujeme v našej jesennej téme  –  ešte do konca novembra, do konca cirkevného roka. Teraz prichádza na rad žena hriešnica (J 8,1-11).  Je to ďalší príbeh z galérie stretnutí Pána Ježiša […]

 • Meno

  V nedeľu, 15. októbra  2023  sa konali slávnostné ďakovné služby Božie v Novom Smokovci, aj za účasti pána primátora Jozefa Štefaňáka s manželkou –  venované predovšetkým MUDr. Michalovi Guhrovi (1873-1933). Bolo to požehnané zavŕšenie roku dr. […]

 • silhouette of two standing men statue during golden hour

  Farizej a publikán

  Žráč a pijan vína VII      Vraví sa, že protiklady sa priťahujú, ale v našom prípade to rozhodne neplatí. V podobenstve o farizejovi a publikánovi sa skôr odpudzujú (Lk 18,9-14) a protirečia si.  Svojím myšlienkovým svetom idú veľmi […]

 • woman throwing maple leaves

  Listopad

      V preklade z češtiny je to náš november. Mesiac, ktorý má málokto rád. Prináša tie najkratšie  dni v roku a stým spojené  depresie a rôzne stavy úzkostí.  December prináša už viac radosti aj kvôli adventu a svetlu a rôznym […]

 • silhouette of people on hill

  Žráč a pijan vína VI

  Radosť z nasledovania Pokračujeme v našej jesennej téme aj na konci cirkevného roku. Spomeňme si na eunucha, ktorého pokrstil Filip a ten rozradostený šiel svojou cestou (Sk 8, 26-40). Spomeňme si na […]

 • man holding book statue under white clouds during daytime

  Októbrové slávnosti III.

  Naša októbrová mini-séria vrcholí do tretice Pamiatkou reformácie.  Píšem tieto riadky práve dnes, v posledný októbrový deň –  tento pre nás veľký a pamätný deň, ale čítať to budete pravdepodobne  až na  začiatku novembra. Ten posledný […]

 • red wine digital wallpaper

  Žráč a pijan vína V

  Radosť v dome Léviho      S touto našou témou úzko súvisí aj radosť. Pán Ježiš často vyhľadával spoločnosť hriešnikov, na ktorých sa hodovalo  – predovšetkým  s úprimnou  radosťou. Bolo tam aj jedlo, bolo tam aj víno.  Vieme, že […]