Mesiac: september 2021

 • Vystúp z lode

  V polovici septembra našu krajinu navštívil pápež František. Pre nás evanjelikov je to rímsky biskup. V našej krajine, ktorú nazval „jednou básňou“ strávil štyri dni. Krajine pod Tatrami venoval pomerne  veľa času. […]

 • Modlím sa za výhercu

  Začiatkom septembra sa hitom internetu stal pán Edo z Batizoviec. V rámci lotérie „Byť zdravý je výhra“ ho vyžrebovali v nedeľu večer..  A dovolali sa mu..  Zastihli ho pri práci..  Keď sa ho […]

 • Ovocie Ducha III.

  Krotkosť. Znamená miernosť, ale aj tichosť. Pán Ježiš v kázni na hore vyslovil, že blahoslavení sú krotkí, lebo dedičmi zeme budú (Mt 5,5). Tu by nám oči, ale  najmä srdce malo […]

 • Ovocie Ducha II.

  Nežnosť. Ap. Pavel v Hymne lásky hneď na začiatok  napísal, že láska  je trpezlivá a potom dobrotivá. Trpezlivosť nás niekedy vedie k pasivite, ale nežnosť a láskavosť ku konkrétnej  aktivite. K tomuto ovociu Ducha odporúčam […]

 • Ovocie Ducha I.

   Téma o ovocí je nanajvýš „jesenná“ práve v čase jeho dozrievania. Ešte počas septembra, októbra a novembra  2016 sme sa touto témou zaoberali na našich biblických hodinách vo Vysokých Tatrách. Jedno ovocie týždenne. […]

 • Petrova osobná pascha

       Biblický príbeh, ktorý vám ponúkam, si pri opätovnom čítaní zamilujete. Hovorím z vlastnej skúsenosti.  Chcem v ňom nadviazať na zvesť slova Božieho z nedele – 29. augusta 2021. Je to posledná […]