Mesiac: jún 2021

  • Pamodaj šťastia, lavička

        Kto z nás by sa v detstve nedostal k rozprávkam Pavla Dobšinského. Usilovne ich zbieral a zhromažďoval. Vyrastali sme na nich.  Mnohé nám prirástli k srdcu. O Zlatovláske, O troch zhavranelých bratoch, Trojruža. Medzi nimi […]

  • Lockdown duše?

         V našom slovenskom slovníku sa za posledné obdobie veľmi rýchlo udomácnilo veľa cudzích slov  – o korone a karanténe ani nehovoriac. V spojitosti s pandémiou sa často opakovalo anglické slovo „lockdown“.  Mnohí ho  […]