Mesiac: november 2020

  • Keď sa nám zrútil svet

    Pod týmto názvom vyšla útla brožúrka po tatranskej pamätnej víchrici – 19. 11. 2004. Všetky spomienky razom ožili aj pri nedávnom 16-stom výročí tejto udalosti. Všetky tie novinové titulky, tak […]

  • Jesenné obrazy života

    Jeseň prináša plody ľudskej práce. Je to viditeľné zhmotnenie celoročného úsilia práce človeka. Vonia v nádherných obrazoch farebného spektra plnosti plodov záhrad a polí, lesov a lúk. Úžasná farebnosť prekypuje dynamikou plnosti života. […]

  • Údolie milosrdenstva

    „Išiel jeden človek z Jeruzalema dolu do Jericha a padol lotrom do rúk..“ Týmito slovami začína veľmi známe podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi (Lk 10,25-37). Máme ho iba u evanjelistu  Lukáša. Je pozoruhodné čítať toto […]