Mesiac: október 2021

 • person's hand holding book page

  Jedine Písmo Sola scriptura II.

   Hľadajúci eunuch vracajúc sa z Jeruzalema do Etiópie na voze čítal proroka Izaiáša (Sk 8, 26-40). Nečítal nič iné, žiadneho filozofa, či pohanského básnika. V istej chvíli pristúpil k nemu  Filip a opýtal sa […]

 • opened Holy Bible

  Jedine Písmo Sola sciptura I.

  „Hospodine, naveky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo.. Sviecou mojím nohám je Tvoje slovo a svetlom mojím chodníkom.“ (Žalm 119,89.105)      Lutherov reformačný rok 2017 je už minulosťou. Odvtedy už ubehli […]

 • pink and yellow wall paint

  Dekorácia nášho uctievania

   Na poslednú októbrovú nedeľu 31. októbra 2021 nám pripadá 504. výročie pamiatky reformácie.  Práve na túto  nedeľu – pripravujeme  už 15. stretnutie pri Skale v Tatranskej Polianke popoludní o 14.00 hodine. .  […]

 • concrete road in forest

  Slávnosť vďakyvzdania

  Letné prázdniny ubehli veľmi rýchlo. Ani tento rok nebol výnimkou. A prišla opäť škola. Tá beží už druhým mesiacom. Tak rýchlo vlastne ubehne aj celý náš  ľudský život. Ktosi povedal, že […]

 • Oktoberfest II.

    Ďakovná slávnosť nás nanovo pozýva ku vďakyvzdaniu. Vďačnosti je stále málo. Po uzdravení 10 malomocných (Lk 17, 11-19) poďakoval iba jeden! Veľa nevďačnosti je všade navôkol nás, cirkev nevynímajúc. […]

 • Oktoberfest I.

   V Nemecku sa slávi Oktoberfest už v druhej polovici septembra a vrcholí v prvých októbrových dňoch. Počas jazykového kurzu v bavorskom Erlangen v septembri 1993  som sa nad tým trochu pozastavil. Zrejme marketingový ťah. Slávnosť s trochu […]

 • Symfónia jesene II.

  Po dlhšom čase sa mi podarilo pred časom nadviazať kontakt s br. farárom Mgr. Zdeňkom Svobodom, ktorý pravidelne chodil na liečenie do Nového Smokovca do „Penzáku“. To je ten brat farár, […]

 • Symfónia jesene I.

   V jednej galérii ma zaujal obraz splašených koní. Vedľa obrazu bol štítok s jeho názvom: „Tak letí čas..“  Veru, až tak rýchlo..  „Niet hodnoty, ktorá by sa vyrovnala hodnote času“, povedal, či […]