Najnovšie články

 • brown and black wire on green grass during daytime

  Od jasieľ ku krížu III.

  Pokračujeme v našej téme ďalšou časťou. Uvažujeme ďalej, aké je prepojenie medzi adventom a pôstom. Nájdeme ho aj v pôstnych piesňach. Skúsme napr. pieseň z nášho Spevníka 111,v 1: „..Kristus Pán trpel mnohé […]

 • timelapse photo of highway during golden hour

  Boží tlmič nárazov a otrasov

  Obraz  z nášho každodenného života nám poslúži – ako vždy, k niečomu vyššiemu, vznešenejšiemu a ušľachtilejšiemu. Ak máte vnímavého ducha, môžete nájsť inšpiráciu takmer na každom mieste a v každom dni svojho života. Mne osobne […]

 • open wrench

  Božie „ale“

  Toto slovko milujem. Je tak nenápadné a veľmi  ľahko prehliadnuteľné. A pritom tak veľmi dôležité! Znamená pre mňa tak veľmi veľa.. Dotýka sa však nielen mňa, ale  oslovuje a ponúka sa nám všetkým..  Vyjadruje niečo podstatné […]

 • purple textile on white textile

  Od jasieľ ku krížu I.

  Od jasieľ – ku krížu – a ku prázdnemu hrobu – alebo od adventu k pôstu      Len nedávno bol advent  –  ten maximálne dlhý možný. A už je opäť ďalšie obdobie v rámci cirkevného […]

 • gray steel scissors

  Diablove nožnice

  Kto nás odlúči od lásky Kristovej?     Pôstom sme sa dostali na púšť. Je to veľmi nehostinné miesto. Je to miesto bez života.. Pán Ježiš bol tam celkom sám. Do Getsemane si zobral  svojich […]

 • two wooden dummy hugging figures

  Skutočný biblický pôst II.

  Pre osvieženie spomeňme si čas, keď sme s napätím očakávali nejakú poštu. Idúc k poštovej schránke sme sa tešili, kto nám napíše list, či pozdrav z prázdnin a  dovolenky. Teraz nám do našich schránok  chodia väčšinou […]

 • two wooden dummy hugging figures

  Skutočný biblický pôst I.

  Pôst je  najnáročnejšie obdobie v rámci celého cirkevného roka. Vrcholí v prichádzajúcej Veľkej noci.  Na začiatku liturgického roka máme advent, ktorý je  časom mnohého  očakávania. Vianoce sú časom naplnenia týchto našich očakávaní. V pôste spievame  tie známe piesne. […]

 • white book page on black textile

  Je napísané V.

  Ap. Pavel napísal z väzenia list Filipským, ale aj Efezským. V jeho závere, v poslednej 6. kapitole píše o duchovnej výzbroji (v. 10-20).   Ide teda o našu duchovnú výzbroj, o ktorej píše ap. Pavel aj dnes. Je […]

 • snowy mountain surrounded with trees

  A bola zima

       Tri slová, ktoré v našom texte veľmi ľahko prehliadnete: „..a bola zima.“ (J 10,22b)  Pri nedávnom rozhovore mi jedna sestra farárka z nášho seniorátu povedala, že tieto slová si v texte ani nevšimla. A dodala: […]