Mesiac: október 2023

 • man holding book statue under white clouds during daytime

  Októbrové slávnosti III.

  Naša októbrová mini-séria vrcholí do tretice Pamiatkou reformácie.  Píšem tieto riadky práve dnes, v posledný októbrový deň –  tento pre nás veľký a pamätný deň, ale čítať to budete pravdepodobne  až na  začiatku novembra. Ten posledný […]

 • red wine digital wallpaper

  Žráč a pijan vína V

  Radosť v dome Léviho      S touto našou témou úzko súvisí aj radosť. Pán Ježiš často vyhľadával spoločnosť hriešnikov, na ktorých sa hodovalo  – predovšetkým  s úprimnou  radosťou. Bolo tam aj jedlo, bolo tam aj víno.  Vieme, že […]

 • chapel under starry sky

  Októbrové slávnosti I.

       Veľmi účinnou pomôckou k našej októbrovej téme  nám môže byť v Nemecku tzv. Octoberfest, ktorý sa pravidelne  koná vždy v  Bavorsku, začína ale už v septembri. Spomínam si, ako som ho presne pred 30-timi rokmi zažil, […]

 • red wine digital wallpaper

  Žráč a pijan vína IV.

  Pokračujeme v naše jesennej téme.  Prichádzame opäť a nanovo  k Zacheovi. Jeho príbeh je nevyčerpateľný. Má mnoho rovín a dimenzií (Lk 19,1-10). Je možné sa k nemu opätovne vracať  – a  nikdy vás nesklame. Sme teda opäť pri ňom. […]

 • red wine digital wallpaper

  Žráč a pijan vína lll.

  Pokračujeme v našej téme a konečne prichádzame ku avizovanej téme, ku ktorej sme sa prihlásili už v 1. časti nášho seriálu   –  svadba v Káne Galilejskej (J 2,1-12). V našom príbehu čítame, že na  svadbu pozvali aj Pána […]

 • red wine digital wallpaper

  Žráč a pijan vína II.

  Pokračujeme v našej  – tak trochu netradičnej, ale biblickej  téme. Podnadpis sme nazvali už menej expresívne: „Prečo Pán Ježiš Kristus vyhľadával spoločenstvo?“ Tak prosím rozumejte našej jesenne téme biblických hodín na pokračovanie. V tejto už […]