Najnovšie články

 • Dvojité oslovenia II

  Mojžiš, Mojžiš (2 M 3, 1 – 22)      O Mojžišovi máme v Biblii zaznamenané, že bol najpokornejší zo všetkých ľudí (4 M 12,3). O nikom inom to nečítame, ako práve […]

 • Rozkvitnutá letná lúka

       Rozkvitnutá lúka počas leta je pre nás  všetkých  obrazom vitality sily prírody, ale aj mnohej pestrosti a rôznorodosti. Budete s tým určite súhlasiť. Máme tento obraz veľmi radi. Takáto lúka […]

 • Dvojité oslovenia I

  sa v Biblii  spájajú vždy so zlomovými situáciami v živote človeka.. Z tohto dôvodu Hospodin sám,  aj cez svojho Syna Pána Ježiša Krista – oslovuje menované biblické  osoby až na dvakrát.. Nemáme to […]

 • Bližšie, než si myslíš..

  Veľké veci Božie VI      Biblia má  1.189 kapitol, 31.173 veršov a 773.692 slov. Isté perikopy sa pravidelne opakujú ako starocirkevné evanjeliá  a epištoly. V priebehu celého cirkevného roka  nám majú vždy čo […]

 • Stopy   lásky

    V nedeľu – 23.júna 2024 sme si pripomenuli nedožité 95-te narodeniny Jána Midriaka, farára, seniora a biskupa VD. Narodil sa v Môťovej pri Zvolene –  celý svoj život prežil v aktívnej službe v našej […]

 • Eben-Ézer

  Veľké veci Božie V      V rámci cirkevného roka sa k tomuto textu vraciame minimálne raz.  Deje sa tak najčastejšie na Starý rok, keď ďakujeme za prežité časové obdobie kalendárneho roka. Na […]