Najnovšie články

 • Kde všade je Boh?

       Odpoveď  na túto otázku nám dáva 139 žalm, najmä jeho prvá polovica. Je vhodný na letné prázdniny, na všetky naše cesty, na dovolenky a čas voľna a oddychu. Je hodno […]

 • Dvojité oslovenia III

  Marta, Marta  (Lk 10, 38-42) Evanjelista Lukáš, ako jediný zaznamenáva  príbeh návštevy Pána Ježiša Krista u Jeho priateľov v Betánii. Bola blízko pri Jeruzaleme  (Lk 11,1). Do domu Ho pravdepodobne pozvala […]

 • Letná búrka 1505

      Júl, ako prvý prázdninový mesiac,  bol v znamení mnohých búrok. Tá prvá polovica tohto mesiaca priniesla bohatú búrkovú činnosť.  A teda až natoľko, že sa v Monkovej doline sa 11. júla 2024 […]

 • Dvojité oslovenia II

  Mojžiš, Mojžiš (2 M 3, 1 – 22)      O Mojžišovi máme v Biblii zaznamenané, že bol najpokornejší zo všetkých ľudí (4 M 12,3). O nikom inom to nečítame, ako práve […]

 • Rozkvitnutá letná lúka

       Rozkvitnutá lúka počas leta je pre nás  všetkých  obrazom vitality sily prírody, ale aj mnohej pestrosti a rôznorodosti. Budete s tým určite súhlasiť. Máme tento obraz veľmi radi. Takáto lúka […]

 • Dvojité oslovenia I

  sa v Biblii  spájajú vždy so zlomovými situáciami v živote človeka.. Z tohto dôvodu Hospodin sám,  aj cez svojho Syna Pána Ježiša Krista – oslovuje menované biblické  osoby až na dvakrát.. Nemáme to […]

 • Bližšie, než si myslíš..

  Veľké veci Božie VI      Biblia má  1.189 kapitol, 31.173 veršov a 773.692 slov. Isté perikopy sa pravidelne opakujú ako starocirkevné evanjeliá  a epištoly. V priebehu celého cirkevného roka  nám majú vždy čo […]