Kategória: Poézia

  • Vizitka viery Jána Soloviča

    Náš malebný chrám „na návrší“  pod Lomnickým štítom, oslavoval svoje 100-té narodeniny práve v tomto čase pred 20-timi rokmi (3.8.2002). Pri tejto príležitosti nedávno zosnulý náš dramatik Ján Solovič  mu venoval pozoruhodnú  báseň „Naše […]

  • Naše katedrály

    Venované tatranským ev. a. v. kostolom 100 rokov už tu stoja,malé, skromné, bez orloja,pod úpätím najmenších veľhôr svetadielupredkovia naši vizitku skvelúnám tu zanechali. Niet v nich oltárov zlatých,sú bez mramorových svätých,len […]