Kategória: Poézia

 • Ján Smrek:  Sobota

  Sobota. Pripravme sa na nedeľu. Telo si okúpme aj dušu celú. A potom poďme spať. Nech čerství k ránu kročíme vospolok na cestu k chrámu. Chrám zmeškať neslobodno. Slovo Božie […]

 • body of water during golden hour

  Jadran 2019

  LOĎ a MORE Hľadím  na šírošíre more, na mnohé plávajúce lode. Menšie, či väčšie, či celkom malé, tak lahodne sa na vode pohybujúce. Každá loď ide za svojím cieľom Každým novým dňom.  More vždy […]

 • Vizitka viery Jána Soloviča

  Náš malebný chrám „na návrší“  pod Lomnickým štítom, oslavoval svoje 100-té narodeniny práve v tomto čase pred 20-timi rokmi (3.8.2002). Pri tejto príležitosti nedávno zosnulý náš dramatik Ján Solovič  mu venoval pozoruhodnú  báseň „Naše […]

 • Naše katedrály

  Venované tatranským ev. a. v. kostolom 100 rokov už tu stoja,malé, skromné, bez orloja,pod úpätím najmenších veľhôr svetadielupredkovia naši vizitku skvelúnám tu zanechali. Niet v nich oltárov zlatých,sú bez mramorových svätých,len […]