Mesiac: marec 2023

 • person making dough beside brown wooden rolling pin

  Od jasieľ ku krížu IV.

  Pokračujeme v našej téme – čo je spoločné a čo odlišné pre advent a pôst –  čo ich spája a zároveň rozdeľuje. Advent považujeme za lahodnejší, pôst je oveľa radikálnejší. Advent nepozná priame výzvy na […]

 • brown and black wire on green grass during daytime

  Od jasieľ ku krížu III.

  Pokračujeme v našej téme ďalšou časťou. Uvažujeme ďalej, aké je prepojenie medzi adventom a pôstom. Nájdeme ho aj v pôstnych piesňach. Skúsme napr. pieseň z nášho Spevníka 111,v 1: „..Kristus Pán trpel mnohé […]

 • timelapse photo of highway during golden hour

  Boží tlmič nárazov a otrasov

  Obraz  z nášho každodenného života nám poslúži – ako vždy, k niečomu vyššiemu, vznešenejšiemu a ušľachtilejšiemu. Ak máte vnímavého ducha, môžete nájsť inšpiráciu takmer na každom mieste a v každom dni svojho života. Mne osobne […]

 • open wrench

  Božie „ale“

  Toto slovko milujem. Je tak nenápadné a veľmi  ľahko prehliadnuteľné. A pritom tak veľmi dôležité! Znamená pre mňa tak veľmi veľa.. Dotýka sa však nielen mňa, ale  oslovuje a ponúka sa nám všetkým..  Vyjadruje niečo podstatné […]

 • purple textile on white textile

  Od jasieľ ku krížu I.

  Od jasieľ – ku krížu – a ku prázdnemu hrobu – alebo od adventu k pôstu      Len nedávno bol advent  –  ten maximálne dlhý možný. A už je opäť ďalšie obdobie v rámci cirkevného […]

 • gray steel scissors

  Diablove nožnice

  Kto nás odlúči od lásky Kristovej?     Pôstom sme sa dostali na púšť. Je to veľmi nehostinné miesto. Je to miesto bez života.. Pán Ježiš bol tam celkom sám. Do Getsemane si zobral  svojich […]