Mesiac: marec 2022

 • ceiling art of Sistine Chapel

  Pôst na 4 spôsoby III.

  Kristov prebodnutý bok – krv a voda  „Keďže bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným dal zlámať hnáty a sňať telá, aby neostali na kríži v sobotu. Bol totiž veľký […]

 • photo of brown wooden cross at cliff

  Krížová cesta

  Tragédia sa nezačala, až keď do dobytčích vagónov hnali obete „riešenia židovskej otázky“, napísal historik Ivan Kamenec k  80. výročiu začiatku deportácii židovského obyvateľstva do koncentračného tábora v Oswienčime… Túto smutnú […]

 • woman in white long sleeve shirt and blue denim jeans

  Pôst na 4 spôsoby II.

  Pôst – vystreté milosrdné Ježišove  ruky       Dnes by sme sa chceli sústrediť  na opis Ježišovho   umývanie nôh učeníkom (Ján 13, 1-20). Pozývam vás k tomu. A ponúkam hneď  zaujímavosť – všetci synoptici (Matúš, Marek ,Lukáš) majú […]

 • person's eyes

  Oculi

      Každá pôstna nedeľa (aj nedele po Veľkej noci) má svoj latinský názov. Názvy sú odvodené od pôvodných predspevov (introit), ktoré sa v dané nedele používali.  1. pôstna nedeľa –  […]

 • white ceramic bust of woman

  Pôst na 4 spôsoby I.

  Kristova hlava      Pán Ježiš je spolu so svojimi učeníkmi je na vrchole popularity a „ľudskej slávy“..  Ľudia a zástupy majú o Ňom veľmi vysokú mienku. Potvrdzuje to aj Petrovo vyznanie pri Cezarei Filipovej […]

 • white flowers in tilt shift lens

  Marcový pozdrav z Areopágu II.

       Pavel v Aténach čakal na svojich spolupracovníkov. Rozhorľoval sa v ňom jeho duch, vidiac, že  mesto je oddané modloslužbe. Ak v dobe apoštola mali Atény cca dvestotisíc obyvateľov, môžeme si živo predstaviť, čo sa […]

 • brown lion with white tongue out

  Revúci lev

      Pôst nás privádza na púšť.  Diabol pokúšal Pána Ježiša  Krista v tomto nehostinnom prostredí.  Podľa slov Tomáša Halíka  svojimi ponukami Ho chcel  skorumpovať. Boli to tak  lákavé ponuky, že […]

 • shallow photography of silver-colored crown

  C-O-V-I-D modlitba mení svet VI.

  ZÁVER Korona priniesla zvrúcnenie a prehĺbenie modlitebného života. Pavel sa modlí za efezských kresťanov, za ich zvrúcnenie týmito slovami:  „.. aby vám podľa bohatstva  svojej slávy dal skrze  svojho Ducha mocne zosilnieť na […]

 • brown bread on black textile

  Život z omrviniek

        Žalmy v Biblii majú svoje nenahraditeľné miesto. A zhudobnené A. Dvořákom sú ešte akosi pôsobivejšie, ak k ním hudobný velikán priradil aj jedinečné noty. Biblické písně by ste asi spolu so mnou počúvali […]