Mesiac: október 2022

 • two coins on banknotes

  Ako si „zaistiť“ budúcnosť?

  Ježišove podobenstvá podľa Lukáša      Podobenstvo o nespravodlivom šafárovi  (Lk 16,1-9) je  tiež veľmi zaujímavé z viacerých dôvodov. Je opäť provokatívne, na to nesmieme zabúdať. Záležitosti Božieho kráľovstva, na ktoré sa snažíme hľadieť duchovným pohľadom […]

 • brown wooden tool on white surface

  Bezbožný sudca a vdova

  Ježišove podobenstvá podľa Lukáša      Je to tzv. „holé podobenstvo“ bez nejakého bližšieho kontextu (Lk 18,1-8). Prináša nám cenné informácie o vtedajšom reálnom živote.  Aj to, ako to malo fungovať a ako to asi […]

 • man standing on doorway

  Deň otvorených dverí

       Je to akcia či podujatie nám všetkým všeobecne dobre známe. Má sprístupniť isté priestory pre väčšiu otvorenosť, prístupnosť a dostupnosť.. Kladie si za cieľ niečo viac aj spropagovať v očiach širšej verejnosti. […]

 • assorted-color lear hanging decor

  Listové tajomstvo

       Jeseň prináša plody našej usilovnej a Pánom Bohom požehnanej  práce. Sprievodným javom jesene je zber úrody.. Potvrdzujú to aj názvy jesenných mesiacov – september a október, na konci s „ber.“  A tu môžeme myslieť ozaj na zber […]

 • depth of field photography of man playing chess

  Veža a kráľ

  Ježišove podobenstvá podľa Lukáša     Nie, dnes nebudeme hrať šach. Aj keď za zmienku to stojí. Veža je po dáme druhá najsilnejšia figúrka v šachu. Špeciálnym ťahom veže je tzv. rošáda, v ktorej […]

 • blue wooden door

  Hľadajte Hospodina, dokiaľ…

      Mesiac október k nám  opakovane prichádza vždy s bohatou ponukou. Na začiatku mesiaca slávime poďakovanie za úrody zeme, na konci mesiaca máme  Pamiatku reformácie. Tieto dve  slávnosti rámcujú celý október. V predposledný októbrový deň, v nedeľu 30. […]

 • green round fruit on brown tree branch

  Padnutá veža v Siloe

  Ježišove podobenstvá podľa Lukáša      Toto podobenstvo začína dosť komicky – a to až v polovici nášho textu (Lk 13,1-9). Začína jedným nemenovaným hladným človekom, ktorého pracovne nazvime „jedákom“, ktorý je veľmi sklamaný, keďže opäť […]

 • white concrete house on hill surrounded by pine trees

  Podobenstvo o staviteľoch

  Ježišove podobenstvá u Lukáša Podobenstvá majú nezastupiteľné miesto vo vyučovaní Pána Ježiša Krista. Podporujú našu predstavivosť, keď sa niečo niečomu pripodobňuje.  Dnes sa pozrieme opäť do Lukášovho  evanjelia a všimneme si príbeh podobenstva (6,47-49),  ktorý […]

 • person carrying milk can near dog and cow during daytime

  Boháč a jeho stodoly  

  Ježišove podobenstvá podľa Lukáša      Pokračujeme vo výklade Ježišových podobenstiev podľa Lukášovho evanjelia. Tieto „fiktívne“ príbehy  bývajú takmer vždy v niečom provokujúce. To je ich charakteristický rys. Pokiaľ sa z niektorého podobenstva táto „provokatívnosť“  vytratila, asi […]