Mesiac: august 2021

  • More je viac než len voda

     Andrej  Sládkovič vo svojej  slávnej  Maríne napísal mnoho krásneho, milého a ušľachtilého slova. A napísal aj nasledovné: „Beda, kto v mori vidí iba vodu, kto nepočuje nemú prírodu. Kto v skalách vidí iba skaly..“ […]

  • Postoj chvíľa

      Tieto slová veľmi dobre poznáme, z času na čas aj zacitujeme. Ich autorom je nemecký dramatik  J.W.Goethe, ktoré uvádza  vo svojom  diele Faust: „Postoj chvíľa,  taká si krásna…“   Ona […]

  • Božia láska je ako slnko

       V istom príbehu sa spomínajú maturanti a ich otázka, ktorú mali na svojho učiteľa náboženstva: „Vysvetlite nám vhodným spôsobom, ako je to možné, že je jeden Boh, ale v troch  osobách?“  Kňaz […]