Mesiac: január 2021

  • Zjavila sa milosť Božia

    Text o zjavení milosti Božej je ako epištola určený iba na Vianoce, na 1. sviatok vianočný. „Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom..“ (Titovi 2,11) Málokedy ho však počujeme, […]

  • Januárova úvaha

    Starí pohanskí Rimania uctievali vo svojom panteóne okrem iných aj božstvo menom „Janus“. Pre nich to bol ochranca dverí a brán, ale aj boh začiatku, boh vstupu. Od jeho mena […]