Mesiac: máj 2020

 • Požehnanie Ducha a mája zostáva I.

  „Jediné bohatstvo, ktoré uznávam, je bohatstvo Ducha  a dobrota srdca.“ Túto myšlienku vyslovil Ludwig van Beethoven, hudobný génius, do ktorého hudby sa mnohokrát započúvame.  Tento jeho citát by sme mohli parafrázovať […]

 • Ľudia tej cesty I.

  Učeníci a nasledovníci Pána Ježiša Krista  sa prvýkrát nazvali „kresťanmi“  (Sk 11,26) v Antiochii, predtým ich označovali – „ľudia tej cesty.“  Dozvedáme sa o tom z knihy Skutkov apoštolov v príbehu, keď sa Saul […]

 • Jubilate, Cantate, Rogate

      Prežívame posledné tri nedele po Veľkej noci, latinskými názvami, aj kvôli rýmom sú nám dobre a rýchlo zapamätateľné. V našom slovenskom preklade: plesajte, spievajte, modlite sa!  Posolstvo ani […]

 • Na ceste do Emaus a späť

  Príbeh Emauských učeníkov je jedinečným veľmi  známym príbehom (Lk 24, 13-35). Prelínajú sa v ňom vlastne príbehy dva – ten  Kristov, hneď po vzkriesení vo veľkonočnom ráne  a príbeh Kleofáša a ďalšieho nemenovaného […]

 • Veľkonočný beh

  Vo veľkonočnom príbehu  (J 20,1-10) sa takmer nenápadné slovko „beh“ v jeho úvode  opakuje až trikrát – a to v rôznych podobách. Najprv, v jednotnom čísle – urobila tak Mária Magdaléna, keď od […]