Mesiac: november 2022

 • photo of music score

  Prvá adventná pieseň

       Aj vy máte svoje obľúbené adventné piesne. Pospevujete si ich, pohmkávate.. Všetky sú jedinečné a obsahovo veľmi bohaté. A predsa je možné, že niektoré sú  srdcu ešte bližšie. Tak napr. Rosu dajte nebesá […]

 • brown violin with case

  Adventissimo

  V hudobnej reči sa veľmi často používajú rôzne slovká z taliančiny, kolísky opery..  Piano, či pianissimo v preklade ticho alebo veľmi ticho hrať alebo aj spievať. Forte, či fortissimo znamená silno a veľmi silno. Poznáme […]

 • Ani oko nevídalo II.

       Prehupli sme sa do druhej polovice novembra. Čas sa láme, končíme cirkevný rok a ideme v ústrety adventu. Dlhá jeseň sa skončila, prišiel prvý sneh.  V minulom týždni – 17. novembra sme mali deň […]

 • Ani oko nevídalo I.

  Na konci cirkevného roka uvažujeme o posledných veciach. V niektorých zboroch je pamiatka zosnulých práve v poslednú nedeľu po Trojici. Nedeľa večnosti má svoj silný náboj a nadčasové posolstvo. Čas, […]

 • photo of person reach out above the water

  Nesúďte

       Len pred pár dňami ste si na našom webe prečítali podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi.. Príbeh jedinečný a originálny, ktorý má nespočetne repríz aj v našom 21. storočí. Nič nové pod slnkom, povedané slovami […]

 • Milosrdný Samaritán

       Je to opäť veľmi provokujúce podobenstvo (Lk 10,25-37). Je veľmi známe, ponúka nám aj netradičné pohľady.  Skúsme..  Lukáš pracuje s podobenstvami trochu inak, ako ostatní synoptici, napr. Matúš.  Evanjelista Lukáš sa snaží vždy navodiť […]

 • brown boat near dock

  Maranatha

      Je celkom možné, že ste sa s týmto slovom ešte nikdy nestreli, je možný aj pravý opak. Ide totiž o aramejské slovo z Písma Svätého, ktoré sa v ňom spomína iba raz – a to […]

 • Jeseň ako druhá jar?

       „Jeseň je druhá jar, kde každý list je kvetom.“ (Albert Camus). Aj táto myšlienka odznela v Tatranskej Polianke pri našom výročnom stretnutí pri Skale.  Aj v októbri môže teda opäť všetko zakvitnúť, ako […]

 • grey metal chain in close up photography

  Poznáte pravdu a …

       Na prelome mesiacov október a november slávime dve pamiatky. V posledný októbrový deň Pamiatku reformácie a  2. novembra Pamiatku zosnulých (odporúčam Dve pamiatky – archív október 2020). Reformačný mesiac vyvrcholil len pred […]