Mesiac: apríl 2022

 • person showing unpaired maroon leather shoe

  Na ceste do Emaus a späť

       Príbeh Emauských učeníkov je jedinečným a veľmi  známym biblickým príbehom vhodným do tohto veľkonočného obdobia. (Lk 24, 13-35). Prelínajú sa v ňom vlastne príbehy dva – ten  Kristov, hneď po vzkriesení vo veľkonočnom […]

 • trees under cloudy sky during sunset

  Ráno slávy Hospodinovej

       Počas putovania púšťou Izraelci reptali a veľmi často  spomínali na mastné egyptské hrnce (1 M 16,3). Vždy nanovo sa ich zmocňovala nostalgia za dostatkom všetkého v egyptskom zajatí..  Aj svoju slobodu veľmi rýchlo  oželeli […]

 • woman laughing on flower field

  Óda na radosť

      „Smutný čas, pôstny čas, premýšľaj človeče..“ spievame v pôstnej piesni č. 112 hneď v jej úvode.  Smútok na Veľký piatok  vyvrcholil, keď sme dočítali tretiu časť pašií..  Začíname vždy  smútkom, […]

 • white calendar on white textile

  Viac, ako dátum v kalendári

      To, čo sme často vzťahovali na advent, vzťahujeme  aj  na pôstny čas: „Nie aby sme (adventom) pôstom iba prechádzali, ale aby pôst prechádzal nami.“  Tieto slová pochádzajú od básnika A. Volkmana. Advent sa rozhodne […]

 • Totálna obeť

       Príbehom obete chudobnej vdovy začína 21.kapitola Lukášovho evanjelia.. Táto kapitola opisuje už Veľký týždeň, ktorý sa začal Kvetnou nedeľou.  Ježiš vstúpil do Jeruzalema a pomerne  často sa zdržiava v tomto meste. V poslednom pašiovom týždni […]

 • selective focus photography of woman holding yellow petaled flowers

  Nešetrime na Ježišovi!

  alebo blahoslavenejšie je dávať, ako brať..     V Biblii tvoria príbehy až 75 percent celkového jej posolstva. Sú to príbehy jedinečné a veľmi originálne. Mnohé nám prirástli k srdcu ešte z čias, keď sme na […]

 • macro photography of human eye

  Slepý Bartimeus?

        Pán Ježiš Kristus  je na svojej poslednej ceste. Jeho pohľad je upriamený na všetko to, čo Ho v Jeruzaleme čaká. Bude to v mnohom zložité. Ide však do toho!  […]

 • large tree in middle of forest during daytime

  Uber telu, pridaj Duchu

      Na každoročný pôst vždy hľadáme vhodnú a nosnú tému, aby sme mali  nad čím uvažovať, nad čím rozvažovať a kontemplovať. Ideálne je, keď je to na pokračovanie, aby bola […]