Mesiac: júl 2021

  • Boží exkluzívny chrám II.

    Aj Božím slovom sme pozvaní k návratu k prírode. V katolíckej cirkvi veľmi obľúbený sv. František je patrónom zvierat, obchodníkov, Talianska a životného prostredia. Má čo povedať aj nám, evanjelikom.  Rád sa […]

  • Boží exkluzívny chrám I.

    Počas týchto letných dní sa začítajme  do posolstva 104-ho žalmu. Čítajme ho pomaly, s ľahkosťou a po veršoch. Ohromí nás svojou veľkoleposťou, svojou v jednoduchosti krásou, svojou výpovednou hodnotou. Nájdeme v ňom takmer všetko.. […]