Mesiac: júl 2020

  • Ľudia tej cesty III.

    Pri tretej, záverečnej časti tohto miniseriálu je dobre hneď podotknúť, že úzkej cesty. Sme ľudia úzkej cesty a tesnej brány (Mt 7,13-14). Každodenné čítanie Božieho slova nám to tiež pravidelne pripomína. […]

  • Podbrezová inšpirácia

    Ľudia a stromy. Patria k sebe od nepamäti. Príbeh ľudského hriechu sa začal tiež v spojitosti so stromom – a to porušením Božieho príkazu nejesť zo stromu poznania dobra a zla (1 M 2, 16.17). […]