Rekonštrukcia chrámu v Novej Lesnej

Cieľ a hlavný prínos projektu

Kostol postavený v roku 1792 svojim jednoduchým dispozičným, konštrukčným a pomerne skromným objemovým riešením predstavuje priestorovo čistý 1-loďový protestantský kostol z konca 18. storočia, postavený pôvodným nemeckým obyvateľstvom.

Zámerom a cieľom projektu je zachovanie kultúrno-historického dedičstva v centre cestovného ruchu – región Vysoké Tatry. Obec Nová Lesná „s najkrajším výhľadom na Vysoké Tatry“ je cieľom mnohých návštevníkov a turistov, ktorým poskytuje zázemie a ubytovacie služby. Za účelom obnovy NKP bol spracovaný Predbežný stavebno-technický a statický posudok stavby, zameranie stavby a odborný posudok stavu a príčin vlhkostného poškodenia , posúdenia stavu zavlhnutia, poškodenia a návrh riešenia vlhkostnej sanácie spodnej stavby. Na základe týchto spracovaných dokumentov, boli vyhodnotené viaceré poruchy stavby rôzneho charakteru, ktoré nie je možné odstrániť všetky súčasne. Práce je potrebné realizovať v etapách. Ako 1. etapa bola vyhodnotená – oprava strechy veže a fasády veže, kde je potrebné vymeniť krytinu na veži v celom rozsahu a opraviť korunnú rímsu (ktorá v časti opadáva od zatekania) a poškodenia omietok veže a výmaľbu fasády veže.  Hlavne z tohto dôvodu boli práce zlúčené do jedného celku. Kostol sa nachádza v centre obce, veža je dominantou obce. Obnova tejto sakrálnej stavby bude prínosom pre domáci cirkevný zbor – fília Nová Lesná,  ako aj pre ďalší rozvoj turizmu v obci a regióne.

Uchádzame sa aj o vašu podporu

Stavebné práce na kostole boli začaté v septembri, na tento účel bola poskytnutá dotácia Ministerstvom kultúry SR z programu „Obnovme si svoj dom“ vo výške 50.000,- eur, rozpočet stavby je však takmer dvojnásobný. Aj z tohto dôvodu sa uchádzame o Vašu podporu na číslo účtu  IBAN: SK39 0900 0000 0000 9327 7120