Podporte cirkevný zbor

Cirkevný zbor môžete podporiť na uvedenom bankovom účte.

Bankové spojenie:  IBAN: SK90 0900 0000 0000 9327 7075

V prípade záujmu o pravidelnú podporu sa môžete pridať do klubu pravidelných prispievateľov. Viac informácii vám poskytneme e-mailom alebo telefonicky: vysoketatry@ecav.sk | 052/442 21 52

Uchádzame sa aj o Vašu podporu a finančnú pomoc opravy interiéru kostola v Starej Lesnej – v 3. etape v roku 2022  na čísle účtu: SK71 0900 0000 0000 9328 9930


1. etapa – rok 2020  – oprava popraskanej klenby v chráme oceľovou výstužou a tiahlami
2. etapa – rok 2021  – spevnenie krovu kostola
3. etapa – rok 2022 –  obnova povrchov v interiéri – štuková úprava klenbových pásov, oprava trhlín, vymaľovanie

Aktuálny stav, december 2022

Práce v interiéri sú ukončené. 27. novembra sa uskutočnili slávnostné služby božie na ktorých kázal Peter Mihoč, biskup východného dištriktu. Reportáž z bohoslužieb je dostupná na webe východného dištriktu.

Aktuálny stav, október 2022

Apríl – August 2022

V bratskej láske ďakujeme!