Najnovšie články

 • Pašie a ucho

  Láska nikdy neprestane XII Vo všetkých štyroch evanjeliách v príbehu o zatýkaní Ježiša je zmienka o uchu. Na biblickej hodine si môžeme všetky tieto miesta prečítať.  Všetci evanjelistu sa zmieňujú […]

 • Pašie a moc

      Pašie prinášajú zmenu do nášho bohoslužobného života. Nevykladáme piesne, o bohatý duchovný program je postarané. Čítame ich opäť po roku.  Započúvame sa? Zahĺbime sa? Aj v zmysle slov, nad ktorými sme […]

 • Ján Smrek:  Sobota

  Sobota. Pripravme sa na nedeľu. Telo si okúpme aj dušu celú. A potom poďme spať. Nech čerství k ránu kročíme vospolok na cestu k chrámu. Chrám zmeškať neslobodno. Slovo Božie […]

 • Obeť Bohu prijemnej vône

  Láska nikdy neprestane VII     Pôst pokračuje ďalším týždňom a my pokračujeme ďalej v  našej téme: Láska nikdy neprestane.  Sprítomňujeme si všetky doterajšie texty, ktorými sme už doteraz prešli od začiatku tohto […]