Kategória: Zamyslenia

 • red apple beside opened book

  Dobreč, duša moja, Hospodinu

       Už dávno nebolo vo svete toľko neistoty a bolestí, ako práve teraz. Spoločnosť je veľmi polarizovaná a  atomizovaná, zároveň rozdelená na všetkých možných frontoch. Všetko tomu nasvedčuje, že konfliktom nie je […]

 • woman in white scoop neck shirt holding brown wooden chopping board

  Načo je nám dobrý cirkevný rok?

      Zopakujme si, či oprášme niekoľko poznatkov a vedomostí z našej konfirmačnej náuky.  Určite si ešte niečo pamätáte. Nevyšumelo úplne všetko. Príležitostne to počujeme z kazateľníc v priebehu celého cirkevného roka.  Delíme ho na dve polovice, […]

 • Boží tanec lásky

      S akou ľahkosťou, ale aj veľkou vďačnosťou dnes vyslovíme dve slová: Svätá Trojica. Zápas o učenie Trojice  trval    400 rokov.  Je to  originálne a jedinečné kresťanské učenie. A opakovane tvrdíme, že […]

 • Buďte dobrej mysle VI.

       Apoštol Pavel  nám všetkým vo verši 8. ponúka „filter“, cez ktorý by sme mohli a mali prepúšťať všetky svoje myšlienky.  Dá sa  filtrovať všetko naše myslenie  a nezabudnúť ani na jednu z 8-mich podmienok? Ustriehneme to? […]

 • boy sitting on bench while holding a book

  Buďte dobrej mysle V.

  Pokračujeme ďalej. Veľmi sa z toho teším a zároveň Pánovi ďakujem spolu s vami, že môžeme ísť v úvahách ďalej. Vo verši 8. nášho odseku čítame: „Napokon..“.. Čítajme aj ďalej. Sme pozvaní, aby sme […]

 • person holding 3 x 3 rubiks cube

  Trojičný hlavolam?

      Aj keď je dobré niekedy potrápiť mozgové bunky, rozhodne to neplatí v tomto prípade! A rozhodne nie pri tejto téme! Trojica rozhodne nie je vecou hlavy, mozgu a rozumu, ale […]

 • Jesus Christ wall decor

  Nutnosť Ježišovho odchodu (a návratu)

       Skončilo sa veľkonočné obdobie, jedno z najradostnejších období v rámci cirkevného. Dovoľte ešte jedno obhliadnutie.. Je dôležité. V období po Veľkej noci sme sa pri ňom „nestihli“ zastaviť. Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní vstúpil […]

 • boy sitting on bench while holding a book

  Buďte dobrej mysle IV.

       Pokračujeme vo výklade nášho textu. Ešte stále sme z neho všetko nevyčerpali. Ap. Pavel napísal: „..ale vo všetkom s vďakou predkladajte  Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách.“  Dôraz je na vďake. To je […]

 • white clouds during daytime

  Prenikol nebesá..

       Vstúpením Pána Ježiša Krista na nebesá sme vstúpili do tretieho kruhu v rámci slávnostnej polovice cirkevného roka. Po Vianociach, Veľkej noci prichádzajú tretie výročité sviatky, zoslania Ducha Svätého.. Nám všetkým prospelo, […]

 • Vstúpenie Pána

  Na konci veľkonočného obdobia sú tri úžasné a jedinečné nedele – Jubilate, Cantate a Rogate. Bol to dobrý vskutku excelentný nápad, takto pomenovať tieto posledné tri nedele. Dnes si už […]