Kategória: Zamyslenia

 • Boží exkluzívny chrám I.

  Počas týchto letných dní sa začítajme  do posolstva 104-ho žalmu. Čítajme ho pomaly, s ľahkosťou a po veršoch. Ohromí nás svojou veľkoleposťou, svojou v jednoduchosti krásou, svojou výpovednou hodnotou. Nájdeme v ňom takmer všetko.. […]

 • Pamodaj šťastia, lavička

      Kto z nás by sa v detstve nedostal k rozprávkam Pavla Dobšinského. Usilovne ich zbieral a zhromažďoval. Vyrastali sme na nich.  Mnohé nám prirástli k srdcu. O Zlatovláske, O troch zhavranelých bratoch, Trojruža. Medzi nimi […]

 • Lockdown duše?

       V našom slovenskom slovníku sa za posledné obdobie veľmi rýchlo udomácnilo veľa cudzích slov  – o korone a karanténe ani nehovoriac. V spojitosti s pandémiou sa často opakovalo anglické slovo „lockdown“.  Mnohí ho  […]

 • Trojičné nedeľné objatie

  V našom Zborovom dome v Novom Smokovci visí Rembrandtov obraz Návrat márnotratného syna. Mám ho v pracovni, takže dosť často sa na neho pozerám. Samozrejme, ide o kópiu svetoznámeho umelcovho diela. Na svojich […]

 • Čo sľúbiš, to aj splň II.

  Je to veľmi vážne slovo do všetkých našich sľubov. Už toľké sme vyslovili. A pri toľkých príležitostiach. Ako krstní rodičia, keď sme sľubovali, že budeme pomáhať vychovávať naše krstné deti. A ako […]

 • Čo sľúbiš, to aj splň I.

  Koniec slávnostnej polovice cirkevného roka nám prináša tretie výročité sviatky – zoslanie Ducha Svätého. Mesiace máj a jún tradične boli v  znamení zborovej slávnosti – konfirmácie. Niekde už aj v apríli […]

 • Príbeh (ne)lásky mojich rodičov I.

  Spomínam si na reklamný slogan pre jeden náš nemenovaný týždenník: „To nevymyslíš, to je život.“ Život prináša vždy  originálne  príbehy nás samých, našich blízkych, aj našich rodičov.. Vlastne všetkých ľudí. […]