Kategória: Zamyslenia

 • brown glass bottle beside white book on blue and white textile

  Prázdniny – prázdno?

  Pred rímsko-katolíckym kostolom v Poprade  je tabuľa, kde sa dá vždy niečo inšpirujúce nájsť. Mnohí sa zastavia a čítajú. Je na pomerne rušnom chodníku  do centra mesta, alebo smerom na železničnú stanicu.   Už viackrát ma […]

 • two people under beach umbrella near shoreline

  Leto pri nohách Pánových

  Pani učiteľka sa na konci školského roku  pýtala  v triede svojich žiakov: „Povedzte mi prosím množné číslo od slova nedeľa.“   Po chvíľke ticha sa nesmelo prihlásil  žiak a povedal: „No predsa prázdniny!“  Milá,  nápaditá – povedané dnešnou […]

 • four person hands wrap around shoulders while looking at sunset

  Poďte ku mne všetci

  Pozvanie je vážna vec       Školy a divadlá majú už letné prázdniny. Tie sa rozbehli v plnom prúde. Ľudia sú na preplnených a rušných cestách a  diaľniciach. Sme schopní prekonať stovky, či aj […]

 • scenery of grass and trees

  Vôňa leta a života

  Dni do letného slnovratu sú poznamenané množstvom svetla. Do jeho príchodu sa dni neustále predlžujú a tmy ubúda. Je jej minimum. Počas júna na niekoľko dní nenastáva tzv. „astronomická noc“  – teda […]

 • man sitting on pathway holding book at nighttime

  Opri sa o mňa

  „Opri sa o mňa, bude Ti dobre, svet bude krásny a nebo modré..“  Text tejto známej pesničky hudobnej skupiny IMT Smile často spievala jedna sestra  svojej mamičke, keď už bola na tom pomerne zdravotne […]

 • woman in black shirt in grayscale photography

  Ježiš v strede života X

  Obeť chudobnej vdovy      Jednou z posledných častí nášho jarno-letného seriálu je príbeh o vdove z Jeruzalemského chrámu. Správu o nej nám podávajú dve evanjeliá (Mk 12,41-44 a Lk 21,1-4). Obidva texty sú zaradené do času […]

 • Augsburgské vyznanie a Ján Grešo

      V našom cirkevnom zbore sme si  v nedeľu 25. júna 2023  pripomenuli 493. výročie prijatia Augburgského vyznania a zároveň nedožité 90. narodeniny brata farára Jána Greša. Jeho stará mama mu to často kládla na srdce: […]

 • lighted candle on brown wooden table

  Pohľad do Božieho srdca

  Zacheus 2      Príbeh o Zacheovi patrí k mojim najobľúbenejším v Biblii. Zaznamenal ho iba evanjelista Lukáš (19,1-10). Tento evanjelista sa rád zameriava na také príbehy, ktoré nemajú iní evanjelisti. Tento príbeh má […]

 • red and green round fruit

  Ježiš v strede života IX.

  Zacheus 1      V rámci našej série, prichádzajúc k jej vrcholu, sa budeme zaoberať malým človiečikom na vysokom poste – Zacheom. Je to takmer nenápadný „týpek“, ktorý nečakane zažije vrchol svojho života na […]