Kategória: Zamyslenia

 • Možno dnes II.

  Zarámovaný lístok s textom: „Možno dnes“ je pre mňa veľmi oslovujúci. Zažil to Simeon na 40-deň po Ježišovom narodení. Prorokyňa Anna sa pridala. Títo starí ľudia velebili Pána. Sprítomňujem si tu […]

 • Možno dnes I.

  Po „Januárovej úvahe“ prichádza na rad úvaha februárová. Len nedávno som začal pátrať aj po pôvode názvu mesiaca február. Prečo je február februárom? Moc nás to nepoteší, ale fakty sú […]

 • Zjavila sa milosť Božia

  Text o zjavení milosti Božej je ako epištola určený iba na Vianoce, na 1. sviatok vianočný. „Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom..“ (Titovi 2,11) Málokedy ho však počujeme, […]

 • Januárova úvaha

  Starí pohanskí Rimania uctievali vo svojom panteóne okrem iných aj božstvo menom „Janus“. Pre nich to bol ochranca dverí a brán, ale aj boh začiatku, boh vstupu. Od jeho mena […]

 • Vianočná záhada

  Na Vianoce si pripomíname rozhodujúcu historickú udalosť v dejinách v tom známom vianočnom posolstve: „ .. Boh sa stal človekom..“ Je to mystérium počatia z Ducha Svätého a narodenia z Márie panny.. Je to […]

 • Adventný solventný čas

  V advente to aj u vás doma rozvoniava.. Všetko sa chystá na rôzny spôsob. A nechýbajú pri tom žiadne vône. Tento čas by sme mohli nazvať aj prehliadkou tých najrozličnejších vôni. Tie vznikajú […]

 • Keď sa nám zrútil svet

  Pod týmto názvom vyšla útla brožúrka po tatranskej pamätnej víchrici – 19. 11. 2004. Všetky spomienky razom ožili aj pri nedávnom 16-stom výročí tejto udalosti. Všetky tie novinové titulky, tak […]

 • Jesenné obrazy života

  Jeseň prináša plody ľudskej práce. Je to viditeľné zhmotnenie celoročného úsilia práce človeka. Vonia v nádherných obrazoch farebného spektra plnosti plodov záhrad a polí, lesov a lúk. Úžasná farebnosť prekypuje dynamikou plnosti života. […]

 • Údolie milosrdenstva

  „Išiel jeden človek z Jeruzalema dolu do Jericha a padol lotrom do rúk..“ Týmito slovami začína veľmi známe podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi (Lk 10,25-37). Máme ho iba u evanjelistu  Lukáša. Je pozoruhodné čítať toto […]

 • Dve „pamiatky“

  Prelom mesiacov október a november je vždy spojený s dvoma pamiatkami: reformácie i zosnulých. Tá prvá je stále akosi stále nepovšimnutá a nami nedocenená a tá druhá je priam na výslní.. […]