Kategória: Zamyslenia

 • Modlím sa za výhercu

  Začiatkom septembra sa hitom internetu stal pán Edo z Batizoviec. V rámci lotérie „Byť zdravý je výhra“ ho vyžrebovali v nedeľu večer..  A dovolali sa mu..  Zastihli ho pri práci..  Keď sa ho […]

 • Ovocie Ducha III.

  Krotkosť. Znamená miernosť, ale aj tichosť. Pán Ježiš v kázni na hore vyslovil, že blahoslavení sú krotkí, lebo dedičmi zeme budú (Mt 5,5). Tu by nám oči, ale  najmä srdce malo […]

 • Ovocie Ducha II.

  Nežnosť. Ap. Pavel v Hymne lásky hneď na začiatok  napísal, že láska  je trpezlivá a potom dobrotivá. Trpezlivosť nás niekedy vedie k pasivite, ale nežnosť a láskavosť ku konkrétnej  aktivite. K tomuto ovociu Ducha odporúčam […]

 • Ovocie Ducha I.

   Téma o ovocí je nanajvýš „jesenná“ práve v čase jeho dozrievania. Ešte počas septembra, októbra a novembra  2016 sme sa touto témou zaoberali na našich biblických hodinách vo Vysokých Tatrách. Jedno ovocie týždenne. […]

 • Petrova osobná pascha

       Biblický príbeh, ktorý vám ponúkam, si pri opätovnom čítaní zamilujete. Hovorím z vlastnej skúsenosti.  Chcem v ňom nadviazať na zvesť slova Božieho z nedele – 29. augusta 2021. Je to posledná […]

 • More je viac než len voda

   Andrej  Sládkovič vo svojej  slávnej  Maríne napísal mnoho krásneho, milého a ušľachtilého slova. A napísal aj nasledovné: „Beda, kto v mori vidí iba vodu, kto nepočuje nemú prírodu. Kto v skalách vidí iba skaly..“ […]

 • Postoj chvíľa

    Tieto slová veľmi dobre poznáme, z času na čas aj zacitujeme. Ich autorom je nemecký dramatik  J.W.Goethe, ktoré uvádza  vo svojom  diele Faust: „Postoj chvíľa,  taká si krásna…“   Ona […]

 • Božia láska je ako slnko

     V istom príbehu sa spomínajú maturanti a ich otázka, ktorú mali na svojho učiteľa náboženstva: „Vysvetlite nám vhodným spôsobom, ako je to možné, že je jeden Boh, ale v troch  osobách?“  Kňaz […]

 • Boží exkluzívny chrám II.

  Aj Božím slovom sme pozvaní k návratu k prírode. V katolíckej cirkvi veľmi obľúbený sv. František je patrónom zvierat, obchodníkov, Talianska a životného prostredia. Má čo povedať aj nám, evanjelikom.  Rád sa […]