Kategória: Zamyslenia

 • lighted candle on brown wooden table

  Pohľad do Božieho srdca

  Zacheus 2      Príbeh o Zacheovi patrí k mojim najobľúbenejším v Biblii. Zaznamenal ho iba evanjelista Lukáš (19,1-10). Tento evanjelista sa rád zameriava na také príbehy, ktoré nemajú iní evanjelisti. Tento príbeh má […]

 • red and green round fruit

  Ježiš v strede života IX.

  Zacheus 1      V rámci našej série, prichádzajúc k jej vrcholu, sa budeme zaoberať malým človiečikom na vysokom poste – Zacheom. Je to takmer nenápadný „týpek“, ktorý nečakane zažije vrchol svojho života na […]

 • man in orange jacket and blue pants on snow covered mountain during daytime

  Tri oporné body

  V nedeľu 17. júla 2011 popoludní som bol v liečebnom ústave na Vyšných Hágoch navštíviť horolezeckú legendu pána Ivana Gálfyho (1933-2011), ktorý „šéfoval“ prvým československým výpravám na osemtisícovky. Bola to pre mňa […]

 • Piled Brown Stones

  Ježiš v strede života VII.

  Prví kresťania sa nad týmto príbehom vraj veľmi pohoršovali. Z tohto dôvodu ho údajne preskakovali  a  ani ho nečítali. Niektoré rukopisy ho dokonca aj vynechávali.  Ide o šokujúci príbeh odpustenia žene, ktorá sa dostala […]

 • low angle photo of ceiling

  Ježiš v strede života VI.

       Pokračujeme v našej téme aj na prelome mesiacov máj a jún. Chceme sa však posunúť zase o niečo ďalej. Nie tak dávno sme videli  apoštolov ustráchaných, bojazlivých a prestrašených. Pán medzi nich opakovane prichádzal do […]

 • silhouette photo of six persons on top of mountain

  Byť spolu na jednom mieste

      To je  vždy veľmi  dobrý predpoklad, aby sa niečo výnimočné udialo. A môže sa to udiať aj dnes, keď sa cirkev zhromažďuje. A môže sa, pretože  doba zatvorených kostolov už skončila. Určite sme to „postrehli“ […]

 • Duchovná panoráma

  Panoráma je výhľad, je to široký záber nášho ľudského pohľadu v tom najširšom možnom meradle. Hneď nám príde na myseľ panoráma  našich malebných Tatier.. Je veľmi fotogenická pri pohľade zdola. Tiahne sa […]

 • yellow leaves near green leaves

  Ježiš v strede života V.

  Vstúpenie     Naša téma pokračuje aj vo štvrtok, 18. mája, kedy slávime sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebesá.  Pripomeňme si obsah predchádzajúcich zamyslení. Pán Ježiš  prichádzal do stredu – do spoločenstva k svojim učeníkom. Prichádzal […]

 • person hand holding photo frame

  Rámec života III.

  Posolstvo troch posledných  nedieľ po Veľkej noci rámcuje náš život. To, aké dôležité posolstvo ich napĺňa, to dáva hodnotu nášmu životu. To, čo dáva hodnotu nášmu každodennému životu, to ho zároveň […]