Spoločenstvo

Tvoríme spoločenstvo pre každého, kto túži po Božom slove, priateľstve a povzbudení do života viery.