Rekonštrukcia chrámu v Starej Lesnej

Statické zabezpečenie kostola v Starej Lesnej – III. etapa

V tomto roku pokračujeme v projekte „Statické zabezpečenie kostola v Starej Lesnej – III. etapa“, ktorej predmetom je výmena vnútornej elektroinštalácie a obnova povrchov, oprava trhlín, štuková úprava klenbových povrchov a vymaľovanie kostola. Dobrou správou  je, že po 3 rokoch opráv  bude pravdepodobne na jeseň, umožnené obnovenie služieb Božích v kostole. 

Obnova kostola nebude ešte celkom ukončená, do budúcnosti je potrebná sanácia spodnej časti muriva obvodových múrov a obnova exteriérových povrchov – vymaľovanie  strešnej krytiny, obnova vonkajších omietok s vymaľovaním. Veríme, že postupne aj tieto opravy budú prevedené. 

Celková obnova kostola je finančne náročná, práce vyžadujú špeciálne postupy a použitie materiálov pre sanáciu starých objektov. Napriek tomu sme doposiaľ  s podporou Ministerstva kultúry SR v Bratislave,  Prešovským samosprávnym krajom, Obcou Stará Lesná a vlastnými prostriedkami cirkevného zboru – fília Stará Lesná vykonali práce vo výške 42 534,- eur.

Naďalej sa uchádzame aj o Vašu podporu na číslo účtu: 

SK71 0900 0000 0000 9328 9930

Statické zabezpečenie kostola v Starej Lesnej – II. etapa

Statické zabezpečenie kostola v Starej Lesnej – I. etapa