Najnovšie články

 • Deň nezávislosti I.

  V USA je to ten najvlasteneckejší sviatok z tých  všetkých, ktoré majú. Slávia ho ako štátny sviatok  4. júla, a to už od roku 1776. V ten deň schválili Deklaráciu nezávislosti Spojených štátov amerických […]

 • Túžba po spravodlivosti

       Kvetnou nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa. Vrcholí Veľkým piatkom. Po tomto našom najväčšom luteránskom sviatku  opakovane vždy prichádza  Veľká noc. Veľkosť týchto dní s prívlastkom „veľký, veľká“ nemožno nevidieť.  […]

 • Božia vkladná knižka

  Pred istým časom som sa počas pôstneho obdobia pýtal detí na hodine náboženstva, či majú doma malú čiernu knižôčku. Či už ju niekedy videli u rodičov, či u starých rodičov.  Pýtal […]

 • Tlačovka na Golgote

  Keď nastane nejaká zvláštna, mimoriadna, či aj tragická udalosť, počúvane rôzne vyjadrenia zainteresovaných ľudí. Zvoláva sa tlačová konferencia, tzv. „tlačovka.“ Vyjadrenia zúčastnených majú pomôcť a ozrejmiť nezúčastneným – čo sa […]