Autor samuel

 • fire, flame, heat

  Ohnisko Božej lásky

  Kráľovské návštevy na Slovensku sa tešia pomerne veľkej obľube. Z tých posledných si môžeme spomenúť na  návštevu kráľovského páru (Viliam – Alexander a Maxima) z Holandska v marci 2023, ktorí vtedy navštívili Podbanské. Vysoké Tatry […]

 • lake in the middle of green and brown mountains

  Vrcholné chvíle

  Hneď v úvode musíme konštatovať – sú nám darované. My vieme, že sú darom „zhora“, nám žijúcim „dole.“  Na spríjemnenie a osvieženie nášho krátkeho ľudského života. A preto sú nám všetkým tak veľmi vzácne. […]

 • brown glass bottle beside white book on blue and white textile

  Prázdniny – prázdno?

  Pred rímsko-katolíckym kostolom v Poprade  je tabuľa, kde sa dá vždy niečo inšpirujúce nájsť. Mnohí sa zastavia a čítajú. Je na pomerne rušnom chodníku  do centra mesta, alebo smerom na železničnú stanicu.   Už viackrát ma […]

 • brown wooden tool on white surface

  Bezbožný sudca a vdova

  Ježišove podobenstvá podľa Lukáša      Je to tzv. „holé podobenstvo“ bez nejakého bližšieho kontextu (Lk 18,1-8). Prináša nám cenné informácie o vtedajšom reálnom živote.  Aj to, ako to malo fungovať a ako to asi […]

 • assorted-color lear hanging decor

  Listové tajomstvo

       Jeseň prináša plody našej usilovnej a Pánom Bohom požehnanej  práce. Sprievodným javom jesene je zber úrody.. Potvrdzujú to aj názvy jesenných mesiacov – september a október, na konci s „ber.“  A tu môžeme myslieť ozaj na zber […]

 • white concrete house on hill surrounded by pine trees

  Podobenstvo o staviteľoch

  Ježišove podobenstvá u Lukáša Podobenstvá majú nezastupiteľné miesto vo vyučovaní Pána Ježiša Krista. Podporujú našu predstavivosť, keď sa niečo niečomu pripodobňuje.  Dnes sa pozrieme opäť do Lukášovho  evanjelia a všimneme si príbeh podobenstva (6,47-49),  ktorý […]

 • boy sitting on bench while holding a book

  Buďte dobrej mysle V.

  Pokračujeme ďalej. Veľmi sa z toho teším a zároveň Pánovi ďakujem spolu s vami, že môžeme ísť v úvahách ďalej. Vo verši 8. nášho odseku čítame: „Napokon..“.. Čítajme aj ďalej. Sme pozvaní, aby sme […]

 • rainbow near green grass ranges

  Radšej nesľubuj…

       V knihe Kazateľ máme okrem iných pozoruhodných slov a textov aj ten jedinečný a priam duchovne exkluzívny v 5. kapitole – v prvých piatich veršoch. Je to veľmi silné a mocné slovo. Ako každé iné v Biblii, isteže.. Prečítajte […]

 • person showing unpaired maroon leather shoe

  Na ceste do Emaus a späť

       Príbeh Emauských učeníkov je jedinečným a veľmi  známym biblickým príbehom vhodným do tohto veľkonočného obdobia. (Lk 24, 13-35). Prelínajú sa v ňom vlastne príbehy dva – ten  Kristov, hneď po vzkriesení vo veľkonočnom […]