Autor samuel

 • rainbow near green grass ranges

  Radšej nesľubuj…

       V knihe Kazateľ máme okrem iných pozoruhodných slov a textov aj ten jedinečný a priam duchovne exkluzívny v 5. kapitole – v prvých piatich veršoch. Je to veľmi silné a mocné slovo. Ako každé iné v Biblii, isteže.. Prečítajte […]

 • person showing unpaired maroon leather shoe

  Na ceste do Emaus a späť

       Príbeh Emauských učeníkov je jedinečným a veľmi  známym biblickým príbehom vhodným do tohto veľkonočného obdobia. (Lk 24, 13-35). Prelínajú sa v ňom vlastne príbehy dva – ten  Kristov, hneď po vzkriesení vo veľkonočnom […]

 • trees under cloudy sky during sunset

  Ráno slávy Hospodinovej

       Počas putovania púšťou Izraelci reptali a veľmi často  spomínali na mastné egyptské hrnce (1 M 16,3). Vždy nanovo sa ich zmocňovala nostalgia za dostatkom všetkého v egyptskom zajatí..  Aj svoju slobodu veľmi rýchlo  oželeli […]

 • selective focus photography of woman holding yellow petaled flowers

  Nešetrime na Ježišovi!

  alebo blahoslavenejšie je dávať, ako brať..     V Biblii tvoria príbehy až 75 percent celkového jej posolstva. Sú to príbehy jedinečné a veľmi originálne. Mnohé nám prirástli k srdcu ešte z čias, keď sme na […]

 • Adventný solventný čas

  V advente to aj u vás doma rozvoniava.. Všetko sa chystá na rôzny spôsob. A nechýbajú pri tom žiadne vône. Tento čas by sme mohli nazvať aj prehliadkou tých najrozličnejších vôni. Tie vznikajú […]

 • Keď sa nám zrútil svet

  Pod týmto názvom vyšla útla brožúrka po tatranskej pamätnej víchrici – 19. 11. 2004. Všetky spomienky razom ožili aj pri nedávnom 16-stom výročí tejto udalosti. Všetky tie novinové titulky, tak […]

 • Jesenná inflácia listov

  „Milujem tie chvíle leta, keď slniečko lúče vplieta do zlatistých detských vláskov, keď si motýľ letí lúkou plnou farieb, plnou zvukov za kvitnúcou lúkou.. Milujem šum, tôňu lesa – veľkú […]