Statické zabezpečenie kostola v Starej Lesnej

III. etapa – rekonštrukcia elektroinštalácie