Buďte dobrej mysle V.

Pokračujeme ďalej. Veľmi sa z toho teším a zároveň Pánovi ďakujem spolu s vami, že môžeme ísť v úvahách ďalej. Vo verši 8. nášho odseku čítame: „Napokon..“.. Čítajme aj ďalej. Sme pozvaní, aby sme pestovali „manažment svojich myšlienok“.. Nik z nás si nemohol vybrať čas svojho  narodenia a príchodu na túto zem, nemohli sme si vybrať rodinu – ani rodičov, ani súrodencov, ani to,  akých budeme mať  napr. starých rodičov. Ale tak veľmi ďakujeme za tých všetkých, medzi ktorých sme prišli dávnejšie, či pred pár rokmi..  Nemáme ani moc nad naším počasím. Apropo, v Tatrách je vždy veľmi dobré počasie, len turisti nie sú vždy vhodne na to pripravení a oblečení.  Nad čím všetkým nemáme moc.. Pokračujte ďalej..  Môžeme však ovplyvniť tok svojich myšlienok. A to je veľmi potešiteľné.  Môžeme si vybrať, na čo, či na koho budeme myslieť.  Dokonca Max Lucado nás pozýva, aby sme boli „letovými dispečermi letiska“ vo svojej hlave. Môžeme sedieť v riadiacej veži a usmerňovať premávku svojho myšlienkového sveta. Myšlienky krúžia nad vašimi hlavami, prilietajú a odlietajú.. Pristáť však môžu len tie, ktorým to „povolíte“.. A odídu tie, ktorým ste to prikázali. My ľudia si volíme vzorce nášho myslenia. Uzdravenie z úzkostí začína receptom a pozvaním k radosti. Uzdravenie z úzkostí si vyžaduje zároveň a  predovšetkým aj naše  zdravé myslenie. Aspoň zopár biblických citátov v tejto úvahe z knihy Prísloví, ktoré nás k tomu pozývajú:

„So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život.“

Pr 4,23

Dalo by sa to aj takto formulovať: „Ak chceme byť zajtra spokojní a šťastní, tak už dnes zasievajme semienka šťastia.“ Premýšľajme o Božích dobrodeniach, učme sa naspamäť biblické citáty, modlime sa, spievajme..  Ak si chceme zabezpečiť zajtrajšie trápenie, tak sa „vyváľajme v bahne vlastnej sebaľútosti.“ Myšlienky majú ďalekosiahle dôsledky pre naše životy. To ste určite postrehli z osobnej skúseností z vášho doterajšieho životného putovania. 

     Satan to veľmi dobre vie a preto sa chce dostať do nášho vnútra a jadra našich myšlienok. Tento nešľachetník, podľa ap. Pavla strieľa  často ohnivé šípy. Podľa výzbroje Božej potrebujeme  štít viery, aby sme ich mohli uhasiť (Ef 6,16).  Na modrú oblohu nášho života  posiela lietadlá, ktoré neprepravujú nič iné, okrem strachu a úzkostí. Chcú pristáť a vyložiť páchnuci náklad v našich mysliach, v našich srdciach. On je ten, o ktorom Ježiš povedal, že „zlodej prišiel, aby kradol, hubila zabíjal“ (J 10,10) Prináša so sebou iba smútok a skazu. Do Judášovho života vstúpil tak, že keď s ním bol hotový, tak si učeník vzal život. Diabol je ako lykožrút, rozožiera a požiera zvnútra. Zavedie nás na miesto bez slnka a nechá nás tam.. Pokúsi sa nás presvedčiť, že tento svet nemá okno, cez ktoré by preniklo svetlo. Niet takej štrbiny, cez ktoré by mohlo preniknúť slnko, ako o tom spieval Leonard Cohen. Napríklad: Nikto má nemá rád.. Som navždy stratený.. Všetci sú proti mne.. Aké príšerné klamstvá. Satan nás ponára do víru mnohých svojich klamstiev. Nemusí však byť pánom našej vlastnej mysle. Máme moc, ktorej nedokáže odolať.. 

     Premýšľajte – iné preklady uvádzajú slovo „upriamte“.. Upriamte svoju myseľ na všetko to, čo je..  Slovo upriamte je gréckeho pôvodu „logizomai“.. Je v ňom koreň slova logika, ako ste určite postrehli. Ap. Pavel nám chce povedať veľmi jednoduchú vec: úzkostí sa dá najlepšie čeliť jasným a logickým uvažovaním.. Aké jednoduché. Stačí len logicky uvažovať. V jednoduchosti je krása, ako to stále tvrdím. Nič komplikované, nič zložité, iba zapojiť logické uvažovanie. To postačí! Naozaj? Úzkostiam sa dá zabrániť jednoduchým logickým uvažovaním. Čeliť úzkostným stavom srdca sa dá takto najlepšie.  Zjednodušene by sa to dalo vysloviť a formulovať aj takto: uvažujte nad tým, nad čím uvažujete.  Najsilnejšia zbraň proti strachu sa nachádza medzi našimi dvoma ušami a váži asi jeden a pol kilogramu. Náš mozog.  Ako to funguje? Tak napr. aj takto: po odbornom vyšetrení vám zatelefonujú z ambulancie a sestrička povie: „Pán doktor si pozrel výsledky vášho vyšetrenia a pozýva vás na odbornú konzultáciu.“  A teraz to príde. Hneď vás napadne to najhoršie.. Zmocní sa vás úzkosť.. A príde otázka: za čo ma to Pán Boh trestá? Prečo to Pán Boh na mňa dopustil? Pred nedávnom som mal možnosť hovoriť s pani XY z Oravy, ktorej mamička porodila 15 detí, v súčasnosti má už vyše 90 rokov a vo svojej vysokej starobe si často kladie otázku: „Prečo ma Pán Boh trestá?“ A túto otázku často opakuje..  Zdá sa jej, že je opustená, celý život zvyknutá na veľkú domácnosť. Keď je v jej prítomnosti jeden alebo dvaja ľudia, tak má pocit, že o ňu nikto nemá záujem a nikto sa o ňu nestará. A nie je to celkom ojedinelý prípad. To všetko skľučuje človeka, ako o tom čítame v tomto biblickom verši: „Ustarostenosť v srdci skľučuje človeka, ale dobré slovo mu spôsobuje radosť.“ (Pr 12,25) 

     Max Lucado odporúča so všetkým tým sa najskôr obrátiť na Pána Boha. Tak to nejak myslel ap. Pavel tým jeho slovom:

„Každú myšlienku  podrobujeme v poslušnosť Kristovu.“

2 K 10,5

V danej chvíli si smieme privlastniť všetky biblické zasľúbenia a držať sa ich ako záchranného kolesa. Odolajme pokušeniu preháňať a zveličovať. Vychádzajme z reality – zavolali mi z ambulancie. Môžem ísť na to logicky – oznámili mi dobrú, alebo zlú správu. Čo môžem v danej chvíli robiť – modliť sa a dôverovať. A do ambulancie vkročiť vzpružení vierou.. Ktorú z tých dvoch možností si vyberieme? To negatívne sa nám veľmi ľahko votrie do našej pozornosti a chce ovládnuť celé naše vnútro. Pán Ježiš na púšti to praktizoval takto: „Odíď satan..“  –  „Hypage satanas“, učil nás túto výzvu  po grécky brat farár Ján Grešo v Bratislave.  Ak to používal Pán, nemali by sme to o to viac práve my. A diabol odišiel a prišli anjeli a posluhovali Mu. Takto končí príbeh o pokúšaní Pána na púšti. (Mt 4,1-11)  Sme pozvaní ďalším vážnym slovom ap. Pavla, aby sme si naše bedrá „opásali pravdou.“ (Ef 6,14)  V danej chvíli sa sústreďme na fakty, neprepadnime žiadnej panike. Ak sa budeme spamäti učiť biblické veršíky a zasľúbenia, tak nám práve v takejto chvíli môžu pomôcť. Bibliu nemáme vždy poruke tak, aby sme ju mohli otvoriť. Otvorme svoje srdce pre Božie slovo. Toľko veršov sme už počuli, toľko kázaní sme si už vypočuli a zdá sa nám, že sme stále na tom istom mieste. Kde je chyba? 

      Uvažujeme nad touto témou  – ako si zachovať pokoj v nepokojných časoch.  Ap. Pavel to sám mal odskúšané z vlastnej osobnej skúsenosti. Nič by nebol napísal a odporúčal svojim milovaným vo Filipis, čo sám nemal prežité a zažité. Koľko sa mohol on sám strachovať, čím všetkým on sám prešiel vo svojom živote. Ide o to, že žiadny problém nie  je neriešiteľný. Žiadny život nie je nenapraviteľný. Žiadny osud nie je navždy spečatený. Neexistuje človek, ktorý by nebol hodný našej lásky. So všetkým sa dá „pohnúť“ – nič nie je absolútne platné. Myšlienky prichádzajú, tomu nezabránime, ale nemusia nás určovať a ovládať.  Istá známa myšlienka to takto konštatuje: „Nemôžete zabrániť lietať vtákom nad vašimi hlavami, ale môžete zabrániť tomu, aby si postavili hniezdo na vašej hlave.“ To je celkom dobrý sumár a záver nášho dnešného logického uvažovania. Dnes sme sa sústredili hlavne na 8. verš odseku z listu Filipským 4, 4-9. Naše úvahy pomaly gradujú a vrcholia. Ku koncu školského roka  budeme pomaly končiť v našej biblickej škole a  uzavrieme túto sériu  –  „Buďte dobrej mysle.“  Pozývam vás  k jej dokončeniu –  tejto našej jedinečnej a aktuálnej série.  Máme sa ešte na čo tešiť..