Autor Pavel Kušnír

 • person's eyes

  Oculi

      Každá pôstna nedeľa (aj nedele po Veľkej noci) má svoj latinský názov. Názvy sú odvodené od pôvodných predspevov (introit), ktoré sa v dané nedele používali.  1. pôstna nedeľa –  […]

 • white ceramic bust of woman

  Pôst na 4 spôsoby I.

  Kristova hlava      Pán Ježiš je spolu so svojimi učeníkmi je na vrchole popularity a „ľudskej slávy“..  Ľudia a zástupy majú o Ňom veľmi vysokú mienku. Potvrdzuje to aj Petrovo vyznanie pri Cezarei Filipovej […]

 • white flowers in tilt shift lens

  Marcový pozdrav z Areopágu II.

       Pavel v Aténach čakal na svojich spolupracovníkov. Rozhorľoval sa v ňom jeho duch, vidiac, že  mesto je oddané modloslužbe. Ak v dobe apoštola mali Atény cca dvestotisíc obyvateľov, môžeme si živo predstaviť, čo sa […]

 • brown lion with white tongue out

  Revúci lev

      Pôst nás privádza na púšť.  Diabol pokúšal Pána Ježiša  Krista v tomto nehostinnom prostredí.  Podľa slov Tomáša Halíka  svojimi ponukami Ho chcel  skorumpovať. Boli to tak  lákavé ponuky, že […]

 • shallow photography of silver-colored crown

  C-O-V-I-D modlitba mení svet VI.

  ZÁVER Korona priniesla zvrúcnenie a prehĺbenie modlitebného života. Pavel sa modlí za efezských kresťanov, za ich zvrúcnenie týmito slovami:  „.. aby vám podľa bohatstva  svojej slávy dal skrze  svojho Ducha mocne zosilnieť na […]

 • brown bread on black textile

  Život z omrviniek

        Žalmy v Biblii majú svoje nenahraditeľné miesto. A zhudobnené A. Dvořákom sú ešte akosi pôsobivejšie, ak k ním hudobný velikán priradil aj jedinečné noty. Biblické písně by ste asi spolu so mnou počúvali […]

 • desert sand

  Púšť preverí naše hodnoty

  Pôst, púšť a spúšť Podtitul článku a zamyslenia je v spojení  troch slov. Je to trojica slov, ktoré majú k sebe veľmi blízko, nejde však o nejakú slovnú hračku. Pôst začíname podľa staro-cirkevného evanjelia na […]

 • Dotyk viery

  Na oltárnom obraze v kostole v  Novom Smokovci visí obraz – „Vzkriesenie Jairovej dcéry.“  Namiesto pôvodného obrazu „Svätá rodina“ (kópie od Ericha Corrensa z roku 1877), ktorý svojmu priateľovi MUDr. M. Szontaghovi […]