Autor Pavel Kušnír

 • Podbrezová inšpirácia

  Ľudia a stromy. Patria k sebe od nepamäti. Príbeh ľudského hriechu sa začal tiež v spojitosti so stromom – a to porušením Božieho príkazu nejesť zo stromu poznania dobra a zla (1 M 2, 16.17). […]

 • Ľudia tej cesty II.

  „Byť kresťanom znamená: byť pútnikom až do príchodu do Otcovho domu.“ (Augustín) Sme pútnikmi, nie turistami.  Už v prvej časti  som poukázal na zásadný rozdiel. Byť ale turistom v Tatrách  si náležite […]

 • Vyšší level života

  Táto úvaha je pre mňa ešte odozvou a echom z posledného obdobia, keď na konci slávnostnej polovice cirkevného roka máme svätodušný kruh, ktorý je najkratší zo všetkých troch (vianočný a veľkonočný). Má iba […]

 • 3 oporné body

  V nedeľu 17. júla 2011 popoludní som bol v liečebnom ústave na Vyšných Hágoch navštíviť horolezeckú legendu pána Ivana Gálfyho (1933-2011), ktorý „šéfoval“ prvým československým výpravám na osemtisícovky. Bola to pre mňa […]

 • Požehnanie Ducha a mája zostáva I.

  „Jediné bohatstvo, ktoré uznávam, je bohatstvo Ducha  a dobrota srdca.“ Túto myšlienku vyslovil Ludwig van Beethoven, hudobný génius, do ktorého hudby sa mnohokrát započúvame.  Tento jeho citát by sme mohli parafrázovať […]

 • Ľudia tej cesty I.

  Učeníci a nasledovníci Pána Ježiša Krista  sa prvýkrát nazvali „kresťanmi“  (Sk 11,26) v Antiochii, predtým ich označovali – „ľudia tej cesty.“  Dozvedáme sa o tom z knihy Skutkov apoštolov v príbehu, keď sa Saul […]