Naše katedrály

Venované tatranským ev. a. v. kostolom

100 rokov už tu stoja,
malé, skromné, bez orloja,
pod úpätím najmenších veľhôr svetadielu
predkovia naši vizitku skvelú
nám tu zanechali.

Niet v nich oltárov zlatých,
sú bez mramorových svätých,
len Božie slnko krášli ich biele steny
obrazmi tak veľkej ceny,
že ukradnúť ich nemožno.

V pohode leta, v závejoch zimy,
ich zvony srdciami zvučnými
volajú počúvať dobré slovo
vzácne posolstvo Kristovo
v  Jeho milých príbytkoch.

Autor: Ján Solovič
3. 8. 2002

Kostol v Novom Smokovci 24. 7. oslávil 135 rokov (24. 7. 1887)

Kostol v Tatranskej Lomnici oslávi 3. 8. 120 rokov (03. 08. 1902)