Mesiac: marec 2022

  • desert sand

    Púšť preverí naše hodnoty

    Pôst, púšť a spúšť Podtitul článku a zamyslenia je v spojení  troch slov. Je to trojica slov, ktoré majú k sebe veľmi blízko, nejde však o nejakú slovnú hračku. Pôst začíname podľa staro-cirkevného evanjelia na […]

  • Dotyk viery

    Na oltárnom obraze v kostole v  Novom Smokovci visí obraz – „Vzkriesenie Jairovej dcéry.“  Namiesto pôvodného obrazu „Svätá rodina“ (kópie od Ericha Corrensa z roku 1877), ktorý svojmu priateľovi MUDr. M. Szontaghovi […]