Kategória: Zamyslenia

 • Veľkonočná premiéra

  Na 13. apríla 1742 pripadala Veľkonočná nedeľa. V Írsku, v Dubline sa s napätím očakávala  slávnostná a veľkolepá premiéra. Celé mesto bolo v mnohom vzrušení a napätí. Takmer všetci očakávali slávnostnú premiéru oratória Georga Fridricha […]

 • Kameň brániaci životu

        Posledná, tretia časť pašií – na  Veľký piatok končí  priam tragicky. Ich posledná veta znie hrozivo, priam beznádejne: „A oni šli, zabezpečili hrob. Zapečatili kameň. A postavili stráž.“  Človek […]

 • Ponáhľaj sa na kopec

  11. marca 2011 po zemetrasení a cunami v Japonsku zahynulo takmer 19.000 ľudí.  Keby boli dostali výstrahu, tak počet prežívších by bol oveľa vyšší. Určite by boli čo najrýchlejšie bežali na tie […]

 • Predzvesť svätožiary

  Pri návšteve Jeruzalema v marci 2009 moju pozornosť v malom obchodíku upútala tŕňová koruna. Rozmýšľam dodnes nad tým, čo bolo dôvodom.. Ako suvenír z nezabudnuteľnej cesty v Svätej zemi  a v Jordánsku som ju priniesol […]

 • Deň nezávislosti II.

  Pozrime sa na blížiacu sa Veľkú noc aj takto, ako na  – veľký Deň našej  nezávislosti.  Sme oslobodení od večnej smrti.  Už nám viac nehrozí. V spojitosti s pandémoiu sa ľudstvo zľaklo […]

 • Deň nezávislosti I.

  V USA je to ten najvlasteneckejší sviatok z tých  všetkých, ktoré majú. Slávia ho ako štátny sviatok  4. júla, a to už od roku 1776. V ten deň schválili Deklaráciu nezávislosti Spojených štátov amerických […]

 • Túžba po spravodlivosti

       Kvetnou nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa. Vrcholí Veľkým piatkom. Po tomto našom najväčšom luteránskom sviatku  opakovane vždy prichádza  Veľká noc. Veľkosť týchto dní s prívlastkom „veľký, veľká“ nemožno nevidieť.  […]

 • Božia vkladná knižka

  Pred istým časom som sa počas pôstneho obdobia pýtal detí na hodine náboženstva, či majú doma malú čiernu knižôčku. Či už ju niekedy videli u rodičov, či u starých rodičov.  Pýtal […]

 • Tlačovka na Golgote

  Keď nastane nejaká zvláštna, mimoriadna, či aj tragická udalosť, počúvane rôzne vyjadrenia zainteresovaných ľudí. Zvoláva sa tlačová konferencia, tzv. „tlačovka.“ Vyjadrenia zúčastnených majú pomôcť a ozrejmiť nezúčastneným – čo sa […]