Jadran 2019

LOĎ a MORE

Hľadím  na šírošíre more,

na mnohé plávajúce lode.

Menšie, či väčšie, či celkom malé,

tak lahodne sa na vode pohybujúce.

Každá loď ide za svojím cieľom

Každým novým dňom. 

More vždy obklopuje loď a nesie ju,

tak Boh zôkol – vôkol  (Ž 139,5) obklopuje moju dušu.

Cítim sa ako loď na nekonečnom mori,

keď Boh je tak blízky mojej  duši.

Plávam si vo svojom živote v Jeho ochrane,

tak je vďačné moje srdce.

Vlny sú niekedy väčšie, či aj menšie,

životom neputujem bezcieľne, ale vždy bezpečne.

Dorazím aj ja do cieľa,

Boh je moja Plavba a moja Láska.

Loď a more,

aké prosté a v jednoduchosti  krásy krásne výstižné.


BOH A MORE

Boh je pre mňa ako nekonečné

šíro-šíre more.

Kam len oko dovidí, či nedovidí,

ako more  –  ma Boh objíma vo svojom náručí.

Hojdajú ma Jeho vlny,

kúpem sa v mori Božej lásky.

Boh je pre mňa more,

do ktorého sa tak často ponoriť môžem.

Boh a jeho nevýstižné hlbiny,

vo svojom Synovi je mi prudko milostivý.

V mori počíta sa každá kvapka,

tak veľká a nekonečná  je Božia láska.

Milujem to „2 v 1“ kúpanie,

to je moje osobné vyznanie.


BOH  A JEHO ODKAZY

Načúvam morskému šumu 

a snažím sa porozumieť jeho posolstvu.

Aj more má svoju REČ,

je to jasná VEC.

Načúvam nielen UCHOM,

ale hlavne  svojím SRDCOM.

A porozumieť jeho odkazu smiem,

za ten dar Bohu ďakujem.

Odkazy mora sú pre mňa vždy

nadčasové  a večné.

VEČNOSŤ  je vysoko povýšená 

nad pominuteľnú ČASNOSŤ.

To je posolstvo mora, keď sa

pohľadom naň teší moja duša.

V mori večnosti aj ja raz spočiniem,

„tam za Jordánom“ si s Pánom naveky odpočiniem.

Je to viac, ako „odkaz vo fľaši“, po rokoch 

z mora vyplavený a na pláži nájdený.


SOĽ A MORE

„Prečo je more slané?“,

často býva v otázke.

Rieky a potoky,

podzemné a povrchové

rozpúšťajú horniny.

Odnášajú to, čo sa najľahšie

rozpustí: a to je práve soľ.

Pán vraví: „Vy ste soľ zeme“ (Mt 5,13),

čítali sme si to aj pri Jadrane.

Kresťanovi pristane a aj prináleží byť

ako slané more v tomto svete.

Soľ má blahodárne a liečivé

účinky na všetky naše dutiny a tela bunky.

Netreba jej veľa, stačí štipka,

do nášho liečenia tohto

chorého a uboleného sveta.


VIETOR A MORE

More tak veľmi potrebuje vietor

na svojej šírošírej ploche.

Vietor totiž čistí more,

aj ja to potrebujem vo svojom živote.

Vietor pre život je Duch svätý (Sk 2,2),

ktorý všetku nečistotu odstráni.

Ďakujem aj za ten vánok mora,

dar Ducha svätého.

Prečistí aj moje bytie,

keď sme vďační za naša jadranské prebývanie.

Ono už pomaly vrcholí,

Darom očisťujúceho Ducha sme veľmi obohatení.


ZDIEĽANIE MORA

Každá voda šumí inak,

je to veľký zázrak..

Inak šumí more a jeho vlnenie,

iné je  tatranskej  horskej bystriny zurčanie.

Neopísateľný je šum mora, 

keď  obmýva  skaly a dotýka sa pobrežia.

Tak, ako tisíckrát predtým,

tak aj tisíckrát potom..

Aj horská riava je plná života

stále je to tá istá voda 

a predsa vždy taká iná. 

No najlepšia zo všetkých je živá voda nášho Pána.

Tá nás drží nad vodou, sme obdarovaní požehnanou dovolenkou

Máme dni v preplnení milosti Božej v prítomnosti,

ale aj dostatkom tej všetkej rozmanitej vody a

všetkej letnej pestrosti.


PRÍLIV A MORE

More má svoj vlastný neopísateľný RYTMUS,

osobitý  SPEV,

nenapodobiteľnú ATMOSFÉRU

a liečivú silu..

Príliv a odliv robí more morom

každým novým dňom.

Pri  Jadranskom mori som v júli prežíval

PRÍLIV  úžasných myšlienok  a skvelých pohnútok.

Príliv z mora Božej lásky.

Týmto prílivom prichádza ku mne more Božích myšlienok.


MORE A KVAPKA

V mori sa počíta každá kvapka.

Jeho sila je v každej jednej kvapke  – 

to je naše pravidelné dávkovanie.  

Na recepte čítame  – „užívajte po kvapkách“ – 

teda v malých množstvách.

A tak si ho dávkujeme počas leta – 

držíme sa osvedčeného odporúčania.

Pravidelne letujeme pri Jadrane – 

je to pre nás tak potrebné liečenie.

Aj leto 2019 bolo v tomto móde –

vychutnali sme si ho v každej jednej  kvapke.

Bohu vďaka za naše všetky jadranské letá,

ktoré nám Pán ordinuje v Jeho  kvapkách.

To je Boží recept pre náš oddych a relax –

Jadran užívaný každý rok  po kvapkách.

MORE BOŽEJ LÁSKY

Cnie sa mi za morom,

cnie sa mi za jeho šumom.

Za jeho tajomným vlnením,

za jeho účinným pôsobením.

V mori sa počíta každá kvapka,

tak pôsobí  Božia jedinečná láska  

a každá jej zoslaná kvapka.

Je jej celé more v mojom živote.

Obidve moria sú hlboké,

ľudským slovom neopísateľné

a nepostihnuteľné.

Každý deň sa kúpem v mori Božej lásky,

odpustením ma lieči,

odstraňuje mi žitia vrásky.

Kúpeme sa  v tom mori spoločne

vždy a poznove  – aj v našom tatranskom domove.