Viac, ako dátum v kalendári

    To, čo sme často vzťahovali na advent, vzťahujeme  aj  na pôstny čas: „Nie aby sme (adventom) pôstom iba prechádzali, ale aby pôst prechádzal nami.“  Tieto slová pochádzajú od básnika A. Volkmana. Advent sa rozhodne nedá porovnať s pôstom, ale v istom zmysle je tu tá istá túžba: aby aj pôst prechádzal  celým naším vnútrom.  Ako advent, tak aj pôst. Nie pomimo nás, ale prúdil priamo cez nás a prechádzal (a to by bolo ideálne) takmer každou našou bunkou..  Aj advent, aj pôst 2022  je  však už minulosťou.  Ako sa nám to podarilo naplniť  v čase štyridsiatich dní pred Veľkou nocou?  V súčasnosti  svätíme  Veľkonočné sviatky..    Vieme, že Vianoce to nie je len dátum v kalendári, na ktorý sa tešíme opakovane vždy  koncom kalendárneho roka.  Je to oveľa viac: „Je to stav v myslení.“  (Mary Ellen) Vztiahnime tento citát aj na  prítomnú  Veľkú noc. Veľká noc akoby si to oveľa viac  ešte vyžadovala, aj keď  Vianoce v tomto nechceme podceniť. O všetkých troch výročných sviatkoch, ktoré máme  v kresťanských cirkvách –  môžeme prehlásiť –  ich slávenie je  pre nás oveľa  viac, ako dátum v kalendári. A tvrdíme to vlastne aj o každej nedeli, každom prvom dni po sobote!  Aby sme ju neprehliadli, máme ju v našich kalendároch  zvýraznenú dokonca červenou farbou! Všetky tieto výnimočné udalosti a aj naše sviatky môžu odrážať stav nášho myslenia.  Veľkú noc  sme neslávime len preto, že  ju  po roku maáme opäť v kalendári.    Nás predsa  nemôže určovať kalendár v zmysle, ak je v kalendári Veľký piatok, či Veľká noc – tak  na „povel“ kalendára budeme najprv smútiť a potom sa radovať.  V tomto zmysle nás kalendár nemôže ovplyvňovať, ani determinovať.. Nás smie a môže určovať predovšetkým to, čo máme vo svojom srdci a náš štýl a spôsob života. Kalendár je pre nás určite  dôležitý, ale nie určujúci a rozhodujúci. Albert Camus píše, že aj „uprostred zimy môžeme objaviť večné leto.“ Platí to najmä v tom duchovnom slova zmysle – o našej duchovnej jari.  

     V tomto čase objavujeme mnohé pozoruhodné citáty A. Einsteina. Jeho život nám nedávno  priblížil  životopisný seriál na televíznych obrazovkách. Veľmi ma zaujal o oslovil aj tento : 

„Niektoré veci vysvetľuje veda, iné viera. Veľká noc je viac, ako dátum.. Je viac, ako veda.. Veľká noc je láska.“  

Pôst je pre nás oveľa  viac, ako nejaké obdobie v kalendári v trvaní štyridsať  dní. Je to dosť dlhá doba, ktorá na konci  vrcholí Veľkým piatkom..  Na púšti  človek zvažuje priority. Spomeňme si na pôst 2021, bol ozaj ako na púšti, v izolovaní spoločensky, duchovne..   V roku je vyše 50 piatkov, ale iba jeden je Veľký. A potom  príde Veľká noc.  A štyridsať dní trvá aj veľkonočné obdobie. Kedysi som dostal taký zaujímavý a netradičný vinš a pozdrav na Veľkú noc: „Prajem Ti toľko lásky, koľko uniesol Kristov kríž.“ To ma vtedy oslovilo. A vždy nanovo. Toľko pevnosti dôvery Syna v Otca, koľko zniesli klince na Golgote. Toľko pokoja, koľko sa vmestilo do vytrápenej Kristovej duše v Getsemane.“ 

       Nemáme presne popísané, čo sa v Jeruzaleme stalo v to veľkonočné ráno. Detailný popis nie je nikde zaznamenaný, ani v Biblii, iba jednoznačný dôkaz – prázdny hrob. Na čo by nám bol opis, keď pozeráme na finálny výsledok toho všetkého – prázdny hrob.  O čo tichší bude náš  Veľký  piatok, o to hlasnejšie bude počuť, ako k nám aj cez neho prehovára náš drahý Pán. Cez pašiové udalosti a deje, aj  cez súčasnú situáciu na Ukrajine. Vojnový konflikt ukázal v plnej nahote ľudské zlo. Na základe realizovaného zla sa však vyplavilo mnoho a mnoho ľudského dobra. Paradoxne práve vo vojne sa ukazuje najväčšie dobro ľudí.   Pán Ježiš  videl duchovne to, čo my vidíme telesne –  vidíme ruiny bombardovaných miest, zlomené ľudské srdcia.. A nie je to žiaden vábivý pohľad..  Vidíme tú hrôzu v plnej nahote a v priamom prenose. Naše oči sú dennodenne tým konfrontované.. V tomto čase (na pozadí ruín miest) ešte viac „rozumiem“ sile Jeho obete.  Celou svojou bytosťou sa  vložil do záchrany sveta. Ježiš takto „ v ruinách a troskách“  videl duchovný stav sveta, ako my vidíme ruiny na Ukrajine. Z tohto dôvodu sa stal človekom a prišiel na tento svet. Duchovný stav sveta v rozvalinách hriechu, zbombardovaný  „náletmi“  diabla,  zaplavuje Božou láskou na dreve Golgotského kríža.  Boh vie, že z týchto ruín povstane nový život!  Púšť zakvitne – len vďaka Božieho zásahu, ktorý  tu už je. A ešte príde.. Ľudský život sa našim susedom z jedného dňa na druhý „zmrštil“ do jednej igelitky. To platí aj o tých šiestich, ktorí prišli k nám na faru z Bilej Cerkvi práve na MDŽ  8. marca 2022..   Kde by som mal utekať dnes, keď na to príde? Do úkrytu CO?  Nie radšej do úkrytu, ktorým je sám Boh (Žalm 91)? A nie rovno do večnosti, ak by sa smrť k nám tak bezprostredne priblížila?  Veľká noc je oveľa  viac – ako dátum. Život je oveľa mocnejší ako smrť. Veľká noc môže byť pre nás novou výzvou aj na pozadí súčasných tragických okolností.

     Myslíme aj na ukrajinskú krížovú cestu. Je to cesta mnohého utrpenia a bolesti, ktorú musia „zaplatiť“ za svoju slobodu. Sloboda niečo stojí! Pašie nám opäť s láskou  pripomenuli, že my sme nemuseli nič platiť. Pre nás je všetko zadarmo, za nás zaplatil Kristus.  Ap. Pavel to vyjadril slovami:

„Veľmi draho ste boli kúpení.“   

(1 K 7,23)

Myslím aj na náš revolučný rok 1989, nežnú revolúciu bez akéhokoľvek prelievania krvi. V porovnaní s trpkým dneškom mi to príde ako zázrak. Za slobodu sme nemuseli platiť takýmto bolestivým spôsobom. A v tej duchovnej oblasti to platí, že za nás zaplatil Kristus, nie striebrom, ani zlatom, ale svojou svätou predrahou a nevinnou svojou krvou. Sloboda  naozaj niečo stojí.. Možno si to práve na pozadí vojnového konfliktu ešte viac oceníme, keď si to nanovo uvedomíme.. Sviatočné dni v kalendári nám opäť po roku pripomínajú, že za našu duchovnú slobodu bolo zaplatené veľmi vysokou čiastkou.. Veľká noc je pre nás rozhodne viac, ako dátum v kalendári..  

    V texte citátu A. Einsteina  sa nachádza nenápadné slovíčko – viac. Veľká noc je viac, ako dátum. Veľmi ma to zaujalo. Pozrime sa, kde všade by sme ho všade ešte  našli. Nemôžem obísť môj obľúbený biblický verš: „Pán učiní omnoho viac, ako dokážeme prosiť..“  (Ef 3,20) V našej piesni v Spevníku  spievame: „Kiež viac  Ťa milujem, viac lásky len, daj mi môj Ježiši na každý deň.“  Je to veľmi obľúbená pieseň a mnohých z nás prirástla k srdcu. Nie je však jediná, kde sa spomína slovko viac. Tak napr. „Pane môj, chcem mať viacej  lásky v srdci.. (ES 632,2) Zahrajme si takú hru, v ktorej budeme slovko viac používať ešte viac.  K čomu sa dopracujeme?  Tak napr. k známemu tvrdeniu:  úsmev je viac, ako dar. A pokračujme ďalej: láska je viac, ako dotyk a telesný kontakt. Obyčajné a nenápadné  slovko „viac“, ktoré neraz bežne používame a málokedy si uvedomíme, čo ono prináša a zároveň  ponúka a aj dáva. Zahrajte sa aj vy takúto hru..  Môže to byť aj humorné, aj veselé, ale nám v mnohom prospešné. A hľadajte ďalšie a ďalšie „viac“.  Ponúkam aj  ďalšie. Tak napr. more je viac, ako voda a skaly sú viac, ako kamene! Tak to nepriamo konštatuje A. Sládkovič vo svojom veľkolepom diele  Maríne:  „Beda, kto v mori vidí iba vodu, kto nepočuje nemú prírodu, kto v skalách vidí iba skaly.“   V konečnom  dôsledku konštatujeme, že ľudský život je viac, ako pomlčka, ako dátum narodenia a dátum smrti, ktorý vidíme na mnohých náhrobných kameňoch na cintorínoch. Veľká noc, ktorú slávime je pre nás rozhodne  viac, ako nejaký dátum v kalendári. Pokračujte v našej jarnej hre aj naďalej.. Zistíte toho oveľa viac..  Viac  poklony, menej poklonkovania.. Viac pokory, radosti a trpezlivosti..  Viac úsmevu a služby, každý z nás vždy môže prekročiť svoj tieň..  Ľudia neraz myslia, že viac peňazí prinesie šťastie, ale viac  lásky v našom živote  jedine zaváži ..  To viac, to je vlastne exkluzívne Božie slovíčko „de luxe“. To Božie viac  potrebujeme najviac  do tohto sveta sebectva a klamu..  Viac  lásky v skutkoch a či slove, každému slúžiť pohotove a nezištne.. Viac  lásky čistej bez pretvárky, odhodiť zažltnuté hárky nenávisti a závisti..   Viac lásky pustiť do obehu a nečakať hneď na návratku..   S Tebou drahý Pane máme naviac, než si vieme predstaviť..