Služby Božie v cirkevnom zbore Vysoké Tatry počas Vianoc a nového roka

„Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.“

Lk 2,10-11

Štedrý večer
24. 12. 2023
Nová Lesná 14.00
Nový Smokovec 15.30
Tatranská Lomnica 17.00

Prvá slávnosť vianočná
25. 12. 2023
Tatranská Lomnica 8.45
Nový Smokovec 10.15
Stará Lesná 11.45

Druhá slávnosť vianočná
26. 12. 2023
Nový Smokovec 10.00 (Zborový dom – vianočný program detí)

Starý rok
31. 12. 2023
Nová Lesná 8.45
Stará Lesná 10.15
Nový Smokovec 15.30

Nový rok
01. 01. 2024
Tatranská Lomnica 8.45
Nový Smokovec 10.15

Zjavenie Krista Pána mudrcom
06. 01. 2024
Stará Lesná 8.45
Nový Smokovec 10.15

Prvá nedeľa po Zjavení Krista Pána mudrcom
07. 01. 2024
Nová Lesná 7.30
Tatranská Lomnica 8.45
Nový Smokovec 10.15