Služby Božie počas Vianoc a Nového roka 2021 v režime OP

Štedrý večer | 24.12.2021

Nová Lesná 14.00

Nový Smokovec 15.30

Tatranská Lomnica 17.00

1. sl. vianočná | 25.12.2021

Tatranská Lomnica 8.45

Nový Smokovec 10.00

2. sl. vianočná | 26.12.2021

Nový Smokovec 10.00

Starý rok | 31.12.2021

Nový Smokovec 15.30

Nový rok | 01. 01. 2022

Nová Lesná 7.30

Tatranská Lomnica 8.45

Nový Smokovec 10.00

Nedeľa po Novom roku | 02.01.2022

Tatranská Lomnica 8.45

Nový Smokovec 10.00

Zjavenie Krista Pána mudrcom | 06.01.2022

Nová Lesná 8.30

Nový Smokovec 10.00

„Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.“

Lk 2,10-11

Radostné Vianoce a požehnaný Nový rok 2022 praje CZ ECAV Vysoké Tatry