Služby Božie na Vstúpenie Pána a Druhá slávnosť svätodušná

Vstúpenie Pána, 18. 5. 2023

Nový Smokovec, 16.00

Druhá slávnosť svätodušná, 29. 5. 2023

Nový Smokovec, 16.00