Mesiac: máj 2022

  • grayscale photo of persons hand

    Najťažšia časť viery

      Emauskí učeníci a Tomáš – to sú top duchovné témy do obdobia po Veľkej noci. Emauských učeníkov som neobišiel. Myslel som, že Tomášovi sa tohto roku nebudem „venovať“ a ani o ňom […]