Májový čas plný krás

   Je tu máj, ten lásky čas. Ubieha akosi veľmi rýchlo. A pomaly už aj vrcholí.  Jak ľúbezne aj pri  našej fare v Novom Smokovci znie  opäť  hrdličkin hlas.  Párik hrdličiek okolo nás veľmi intenzívne  poletuje. Po roku sa k nám opäť  vrátili, určite vedeli dôvod svojho návratu. Hrdličky a ich hrkútanie mi pripomína báseň K. H. Máchu: „Byl pozdní večer, prví máj, večerní máj – byl lásky čas. Hrdliččin zval ku láske hlas, kde borový zaváněl háj.“  Možno aj vďaka tejto básni sa len z mája stal lásky čas. Čas milovať je tu ale vždy, bez ohľadu  času a kalendára. Nás neurčuje kalendár, ako sme si to pripomenuli už aj v predchádzajúcich úvahách. V Piesni Šalamúnovej čítame: „Veď hľa, zima sa pominula, dážď prestal, odtiahol. Kvety sa zjavujú na zemi, priblížil sa čas spevu a hlas hrdličky počuť v našom kraji.“ (2,11.12) Môžem to potvrdiť z vlastnej skúsenosti, že po dlhej  zime, aj v našom tatranskom kraji počuť spev hrdličky. A vždy vo dvojici si okolo nás v tandeme  poletujú. Vždy v páre. Nevidel som sólo jedinca, vždy jeden vedľa druhého. Aj to naše príslovie: „Hrkútajú si ako dve hrdličky..“  je odvodené práve z tohto ich intenzívneho  párového spolužitia. Májový čaj je plný krás.. 

   Práve tento mesiac je nazvaný mesiacom lásky. Z akého dôvodu? Práve z toho, že všetko ožíva, bujnie, rastie a kvitne. Čas pre lásku je tu vždy, ale najviac má túto nálepku práve tento mesiac. Vieme, že by to bolo veľmi málo, ak by sme mali ľúbiť a milovať iba v mesiaci máj. M. Kašparů  má veľmi pozoruhodnú myšlienku na túto tému:

„Čas a láska sú dve dôležité veličiny v živote každého človeka. Čas je formou pre lásku a láska má byť obsahom času. Okrem toho je i tou najsilnejšou motiváciou na konanie dobra.“

Čas a láska sú top na púti každého človeka. Ďakujeme za čas v každom novom dni nášho života  a každodennú hojnú príležitosť pre lásku.  Čas investujeme do lásky a  lásku vkladáme do času. Ak niekto toto tak dennodenne realizuje vo svojom živote, tak môžeme o ňom prehlásiť, že žije zmysluplný život.  A žiť v láske, to je tá najlepšia „vstupenka“ do večnosti. Zmysluplnosť môžeme nájsť v živote človeka, zmysluplnosť nachádzame aj v prírode. Aj tej májovej.  

    U nás prednedávnom odkvitli narcisy. Aj pestrofarebné  tulipány svoju krásu všetkým navôkol ukazujú. Aj keď všetky kvety postupne v prírode odkvitajú,  v čase ich kvitnutia nám spôsobujú mnohú radosť. Máj nám priniesol novú jar, na ktorú sme tak dlho čakali.  Aj máj 2022 priniesol výkyvy počasia, bol však od prvých dní vydarený a určite nám všetkým požehnaný. Avšak máj 2021, ak si ešte  spomínate, bol najchladnejší z tohto nového tisícročia doteraz.  Máme tu mnohé známe príslovia, ktoré nasvedčujú, že máj je vždy lepší, keď je chladnejší, keď je teplotne podpriemerný. Tak napr. „Do Ducha nespúšťaj sa kožucha“, či tak známe príslovie „Studený máj, v stodole raj.“  Chladno bolo aj v minulosti. My v Tatrách sme si zvykli už aj na letné teploty. Počas daždivých letných a niekedy aj chladných dní si mnohí  u nás zaspomínali, že leto v Tatrách už bolo. A kedy? No predsa v máji!  Tak teplotne nadpriemerné máje sme zažili už v Tatrách počas vyše 30. rokov, ako tu žijeme. Ale nič netradičné to nebolo, keď ešte aj na 1. mája tu poletoval sneh. Tak spomínajú účastníci prvomájových sprievodov ešte pred rokom 1989. V máji 2019 sme cestovali za dcérou do Dánska, odchádzal sme 6-ho a vyprevádzal nás sneh a keď sme sa vrátili 14. mája, tak nás sneh opäť privítal.  

    Keď po premenlivom apríli príde máj, cítiť ho všade navôkol. Aj v povetrí, aj v našej duši.  Májovú krásu môžeme vnímať vo všetkých maličkostiach, dokážeme sa s ňou aj podeliť.. Májová vlaha má cenu zlata. V čase písanie tejto úvahy je po osviežujúcom májovom daždi. S prírodou urobil svoje – zmyl všadeprítomný peľ, ktorého tohto roku je akosi viac, ako pominulé roky. A takú cenu má aj vlaha, osvieženie a okysličenie pre náš život – po dlhej tatranskej zime. Minulý rok sme začali zbierať májovky, k tomu nás priviedla jedna naša spolusestra z Bratislavy.  A toho roku opäť v celkom slušnom mini-zbere. Keď je v kalendári máj, tak  aj v našich srdciach je hneď akosi teplejšie. A veselšie. Tak to pociťujeme a prežívame viacerí. Nás však neurčuje kalendár, to často podotýkam a akcentujem. Ale kalendár určite robí svoje. Nemilujeme iba v máji, v máji o tom však akosi viac počúvame. Kiež by sa to prenieslo aj do iných mesiacov.  Mesiacu máj je venovaná jedna jediná pieseň v našom spevníku. Máte ju radi a s láskou ju spievame aj v našom cirkevnom zbore. Je to prebudenecká pieseň:

„Ó, príď, už príď čas nášho Pána, príď ododávna sľúbený, nechže sa znova zazelená a skvitne domov milený a pusté role nášho kraja sa zaskvejú zas krásou mája.“

(ES 273,1)

Určite tak robíte aj vy. Prišlo by nám to dosť zvláštne, keby sme mali pieseň o januári, či novembri..  Ale pri mesiaci máj to považujeme za celkom samozrejmé kvôli tomu všetkému, čo s týmto mesiacom súvisí a  prichádza. Je tu mnohá túžba po duchovnom prebudení a osviežení,. Všetko povstáva, pučí a raší. Je tu veleba a oslava zo sily, ktorý vložil do prírody Boh Stvoriteľ, ten Boží kód rastu. Všetko živé rastie.  A čo my kresťania?  Ak sme živí, túžime rásť a vždy podrásť, nielen v máji.  Všetko sa zelená – pestrá paleta a krása, taká je jedinečná Božia v Kristu láska. 

    Nie náhodou práve druhá májová nedeľa patrí naším matkám. Už pomerne dlho, vyše 100 rokov.  Tento sviatok našich matiek je zakomponovaný práve do tohto najkrajšieho mesiaca v roku. V ktorý iný mesiac by mohla dostať priestor úprimná a nezištná materinská láska. Írska spisovateľka M.Garinder to vyjadrila takto: „Materinská láska! Ach tá nepozná hraníc! Je ako fontána, ktorej prameň nikdy nevyschne.“ A Nikola Tesla vzdal hold svojej matke nasledovným citátom: „Dar duševnej sily pochádza od Boha, božskej bytosti.. Ak sústredíme svoje myslenie na túto pravdu, naladíme sa na  túto veľkú silu. Moja matka ma naučila hľadať všetku pravdu v Biblii.“ 

     Návšteva lesa aj v tomto období a čase mája  je ako balzam na každú dušu človeka. „V lese nie je wifi, ale sľubujem,  že tam nájdeš lepšie spojenie.“ (R. Smart) Tento citát ponúka ešte lepšie spojenie v lone prírody. Spojenie priam so Stvoriteľom.  Aj les si dýcha vo svojich rytmoch – s vôňou machu, či kôrou stromov  – po májovej prehánke stúpa nahor ozón, ako pri mori. Len sa zhlboka nadýchnuť, spomaliť krok, ale aj tok myšlienok i pocitov.. Premýšľate a meditujete, že niečo nebeské nás presahuje a prevyšuje.  A príroda to samozrejme každým okamžikom dokazuje. Brány do chrámu ticha sú zakódované kľúčom ušľachtilých hodnôt, ktoré do prírody vložil náš Stvoriteľ.  Premýšľate aj o láske, súcitnej láske a viere v dobro, ktoré bude mať vždy otvorenú náruč  pre všetkých pútnikov, ktorí do lesa s láskou a vďačnosťou prichádzajú. Obrovská náruč darov je v ňom  nielen pre oči, ale aj pre uši. Môžeme sa každou chvíľou započúvať do radostného posolstva mnohých tajomstiev, ktoré nám nebeské vtáctvo chce vyštebotať, prezradiť a poodhaliť. 

         A potom, keď skončí máj, hneď  príde MDD – 1. jún. A my vieme, že platí táto myšlienka: „Deti robia váš život dôležitým.“ (D. Bombeck)   Ďakujeme za naše deti, vnúčatá. Za generácie tých, čo prichádzajú po nás. Za to, že sme ohnivko v reťazi tých mnohých, ktorí boli pred nami a prídu po nás..   Naše deti nie sú naše, Pán Boh  nám ich zveril do výchovy. Vždy sú počaté v tme, aby v tme už nikdy nezostali. Aby poznali svetlo osveta. Ako to konštatuje evanjelista Ján: „Bolo svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na tento svet.“ (J 1,9)  Sviatok Božích detí je však v každom našom novom dni. „Deti sú ruky, ktorými sa držíme neba.“ (Henry W. Becher) Prajem si a modlíme sa, aby všetky deti žili bez akejkoľvek bolesti a trápenia. S vďakou, že tie naše nepoznali hrôzy vojny. Všetky potrebujú kvantum lásky: „Svoje deti musíte milovať nezištne. A to je ťažké.. No inak sa nedá.“  (Barbara Busch) 

     Pozývam vás k tomu , aby sme si opäť zahrali duchovné scrable, čo sa všetko môže ukrývať za skratkou „MDD.“  Tvorivé myslenie nám pomáha rozvíjať  seba samého. Je to spojené neraz aj s úsmevom. Čo všetko nájdeme za týmito troma písmenami. Pre rokom sme mali mini-anketu  o takomto čase v našom cirkevnom zbore.. Čo nám z nej vzišlo? Dovoľte sa s tým podeliť aj prostredníctvom tohto článku. Čo sa všetko skrýva za skratkou MDD? Tak napr. „Máme denne ďakovať“,  alebo  „Máme doma dúhu“, či „Milujúci docenia dary – čo v maximálnej dôvere dostali.“ A pokračujme ďalej:  „Majestátna dokonalá dobrota“, či „Mierou daného daru“ alebo  „Môžeme dobrorečiť Duchu za mocnú dokonalosť do dnešného dňa.“  Táto skratka ma asi aj najviac  inšpirovala. Každý deň môžeme mať MDD. Aj v zime, aj v lete.  Zoslanie Ducha Svätého máme začiatkom júna. Kľúč k pochopeniu  a prijatiu mocného Ducha. Letnice sú – „Milostivý deň darov“, či „Máme dokonalého Ducha“.. Pokračujte v tom..