C-O-V-I-D modlitba mení svet I.

    Covid zmenil celý svet.  Počujeme to často a opakovane a z každej svetovej strany. Už sú to takmer dva roky, keď  6. marca 2020 bol u nás potvrdený prvý prípad s touto diagnózou. Dovtedy sme o tom iba počúvali a sledovali  z televíznej obrazovky. Čína, Taliansko, Rakúsko.. Postupne sa „pridávali“  ďalšie krajiny.  A potom to naplno zasiahlo aj nás. Vlastne celý svet.  Určite si na to pamätáte. Aj všetky tie obavy, ktoré vzbudzovalo toto ochorenie. Strach z neznámeho, des a hrôza.  A čas plynie.. Už sú to takmer dva roky.. V súčasnosti prebieha a vrcholí štvrtá vlna s omikronom. Vo svete už prebieha uvoľňovanie opatrení, u nás ešte zatiaľ veľmi opatrní. Pred rokom sme zdravotníkom tak často tlieskali, nie tak dávno boli terčom častých útokov. Téma, ktorá tak trochu pripomína nekonečný príbeh. Je to téma, ktorá  v mnohom rozdelila rodiny, priateľstvá. Sú tu popierači covidu,  že ide výlučne  o výmysel, aby sme byť v područí „niekoho“ a „niečoho“.. .. Sú tu odporcovia očkovania, ktorí tvrdia, aké má vedľajšie, či aj veľmi škodlivé účinky. Skúmajú zloženie vakcíny, ale prestali sa zaujímať, aké zloženie má napr. paralen.. atď atď. Každý liek má a môže mať vedľajšie účinky. Vieme to aj pri liečbe onkologických pacientov. Covid veľmi zmenil svet, priniesol mnoho nenávisti. D. Pastirčák nie tak dávno skonštatoval, že oveľa ťažia je zúriaca pandémia nenávisti. Covid-19 sa  nestal  témou iba zdravotníkov, ale asi špecificky na Slovensku  stal sa nástrojom politickej moci. Covid ešte viac polarizoval už aj tak v mnohom rozdelený svet, ale aj našu spoločnosť. Čo s tým? Uspokojíme sa iba s týmto konštatovaním, či pôjdeme ešte trochu ďalej. Čo naplno mení a zmení svet? Zamysleli ste sa niekedy nad touto otázkou?  Je to iba Covid? 

    Zabúdame na veľmi dôležitú skutočnosť, že modlitba mení svet. To tak často v médiach nepočujeme. To nepočujeme takmer vôbec!  Potrebujeme to počuť nanovo k kresťanského média – z Biblie, z Božieho slova!  Opäť a s novou aktuálnosťou! Aj s novým dôrazom! Úvahy nad touto témou budú na  pokračovanie – „in continuo.“  Budeme sa tejto téme venovať v týchto zamysleniach a zároveň si pripomenieme náš letno – jesenný seriál z minulého roku 2021, keď tieto úvahy odzneli na území nášho cirkevného zboru vo Vysokých Tatrách.. Pre zaujímavosť uvediem, že v roku 2018 sme mali seriál výkladov 10. Božích prikázaní samozrejme v 10. častiach, plus 11. časti, ktorú sme nazvali „jedenástym prikázaním“, čo je prikázanie lásky (R 13,7-10). V roku minulom to bola táto téma, o modlitbe, ktorá mení svet, ktorá u viacerých z vás  zarezonovala. Sestra Lenka Mlynarčíková z Tatranskej Polianky  vyrobila záložky, ktoré som rozposielal našim priaznivcom a podporovateľom. K tejto téme, k jej písomnému spracovaniu sa vraciam s odstupom času, v januári a vo februári 2022. Táto téma je stále  veľmi aktuálna, bol som dokonca oslovený, či by som kázne z leta 2021 nespracoval písomne. Tak som sa na to aj „s odstupom času“  dal – veľmi rád a vďačne. Myslím, že mi to aj veľmi prospelo.  A k tomu mi veľmi poslúžila hra známa, ako „scrable“. My hráme duchovné „scrable“. Pozývam vás pohrať sa so slovami slovenskými, ale aj latinskými. Nie je to len hra pre samotnú hru. Jej výsledok je totiž nielen precvičovanie mozgových závitov, ale povzbudenie pre srdce. Už v úvode vás pozývam k malej „ochutnávke“ – tak napr. C-O-V-I-D:  C-oeli (nebo) O-ra (modlitba) V-ia (cesta) I-esu (Ježiš) D-omine (Pán). Sestra Zuzana Slančová z Gerlachova prispela touto krásnou a zmysluplnou  vetou:  „ Cestou k Otcovi sa Viera mení na Istotu, že kráčame Domov (C-O-V-I-D).“  Toto jej osobné vyznanie by bolo hodné naučiť sa aj spamäti a v ťažkej chvíli života si ho sprítomniť. A nemusela by to byť ani tá ťažká chvíľa. Aj taká, v ktorej môžeme zvolať, ako to kedysi urobil Pán Ježiš slovami:

„Chválim Ťa Otče, Pane neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil nám, nemluvňatám. Áno, Otče, lebo tak sa Ti to ľúbilo.“  

Mt 11,25.26

    Bola krásna slnečná letná nedeľa 11. júl 2021, keď sme začali s touto sériou. Inšpiráciou mi bolo modlitebné stretnutie tatranského seniorátu v Batizovciach v nedeľu 27. Júna 2021. Sestra farárka Janka Maťová  mala na túto tému veľmi zaujímavú prednášku. Bolo to pre mňa veľmi inšpirujúce. Ku každému písmenku v názve COVID som spracoval tému mne vlastným spôsobom. Som vďačný, že sa môžem podeliť aj s vami s týmito myšlienkami „dodatočne“ počas zimy 2022.  Keď začali letné prázdniny 2021,  my sme našu letnú sériu začali žalmami. Žalmy sú spevníkom Starej zmluvy. Žalmy sú aj modlitby. Blízke nielen môjmu srdcu. „Pozoruj moju modlitbu..“  (Ž 39,13), „.. naslúchaj môjmu volaniu..“ (Ž 62,2).  Tak začínajú viaceré Dávidove  žalmy. Nájdeme v nich takmer všetko. Žalmy sa na nič nehrajú. Vôbec nič nepredstierajú. Nájdeme v nich úplne všetko, čo človek môže prežiť počas svojho života, aj kratšieho, aj dlhšieho..   Oslovia nás v každej našej životnej situácii. Žalmy sú často aj žalospevy, ktoré  sa menia na chválospevy (Ž 57). V modlitbe je úžasná moc. Hneď v úvode môžeme skonštatovať, že  modlitba je ako nedocenený dar. Dar, ktorý dostanete, pomyslíte si, že je nepotrebný, tak ho odložíte „bokom“.. Možno na inú chvíľu žitia. Teraz na to rozhodne nemáme čas.  Učeníci Pána Ježiša Krista  Ho pri jednej príležitosti  prosili, keďže ho často aj predtým vídavali na modlitbách aj skoro ráno (Mk 1,35) slovami: „Pane,  nauč nás modliť sa..  „A po tom ako odpoveď prišla modlitba Pánova Otčenáš (Lk 11,1-4). Prosíme týmto slovami aj v úvode našej série. Prečo sa Boží Syn tak často modlil? Mojou veľmi zjednodušenou  odpoveďou je to, že odlúčenosť od Otca Ho viedla vždy a znovu na modlitebné stíšenia. Stratil kontakt s Otcom „tvárou v tvár“, preto Ho často kontaktoval na svojich mnohých modlitbách.  Pred časom ma upútal reklamný slogan : „Iba 10 minút zmení náš život!“ Išlo o reklamu na stroj na pravidelné cvičenie. A čo tak 10 minút modlitby? Toľko času s Pánom Bohom,  ako napr. s mobilom. Nepotrebujeme sa duchovne cvičiť aj na modlitbe? Nielen vtedy, keď je zle. Tak mi to raz povedala jedna sestra: „Pán farár, prosím modlite sa, lebo je zle!“  A keď je už dobre,  tak už netreba? 

    S dovolením vám položím túto otázku: Akoby ste sa cítili, keby vás vaši  priatelia vyhľadávali iba vtedy, keď vás potrebujú ? Podotýkam – priatelia!  S priateľmi chcete byť čím častejšie. Je vám s nimi  veľmi dobre. Rozumiete si s nimi po každej stránke. Ako by ste sa cítili v takej chváli? A to je vlastne  modlitba  – byť s Pánom čím častejšie! A čím častejšie,  tým lepšie  určite pre nás. Lenže neraz je to presne tak, že Pána Boha vyhľadávame len vtedy, keď Ho potrebujeme, keď je zle.. On sa nám v Kristu ponúkol za priateľa (J 15,14.15). Či sa tak  necíti aj Pán Boh, keď k Nemu ideme vtedy, len keď Ho potrebujeme? Uvažujme nad tým, aká jedinečná ponuka je tu pre nás z Jeho strany.. A aká je naša odpoveď na to všetko..     Covid zmenil svet. Všetko už má už inú podobu. Podotýkame, že aj naše služby Božie. Mnohí chcú, aby sa všetko vrátilo do pôvodných koľají.  Boli to ale „dobré“ koľaje? Veď si len spomeňte.. Bolo všetko v poriadku v našom živote „pred koronou“ ?  Pozeráme často koncerty a hneď skonštatujeme  bolo to pred koronou, lebo po korone. Ako to vieme? Tam, kde je veľa ľudí, tam ešte korona nebola.. Kde už je menej a kde sú už rúška svet vyzerá celkom inak..  Svet sa veľmi zmenil aj navonok, aj dovnútra. My však konštatujeme, že náš svet zmení predovšetkým  naša modlitba. V mojom rodnom dome, ktorý už dnes nestojí, bol v izbe na stene obrázok s týmto citátom: „Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého (opravdová). “ (Jk 5,16) Tento obrázok s citátom  vidím pred očami ako teraz. Silu tohto slova si oveľa viac uvedomujem teraz, ako predtým. Aj silu modlitby vo všeobecnosti.   Silu modlitby za našich predstavených. Ap. Pavel napísal svoju spolupracovníkovi Timoteovi: „..aby sa diali prosby,  modlitby a prímluvy a ďakovania za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých  vysokopostavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti.“  (2 Tim 2,1.2) Stav našej krajiny je aj pre naše mnohé zanedbané modlitby za túto krajinu a svet, v ktorom žijeme. A to nie iba z dôvodu korony. Počas roku minulého sa často konali protesty pred úradom vlády v Bratislave. Ja sa pýtam, koľko sa našlo modlitebníkov za našich predstaviteľov, ktorí vedú našu krajinu. Božie slovo nás k tomu vyzýva a pozýva. Patril a patrím k nim dnes ja? Je ľahšie kričať.. Kto sa však bude modliť a zopne ruky a kľakne na kolená?