Tichá „203“ noc II.

V roku, keď sme si pripomínali 200. výročie vzniku Tichej noci, sme si v tom „8“ roku pripomínali  zároveň  aj  100-výročie konca  1.svetovej vojny a 100. výročie vzniku Československa.  Oslovujúci je tento skutočný príbeh, keď Vianoce vyhrali nad vojnou aj  vďaka tejto piesni. Prvé vojnové Vianoce v roku 1914 sa  stal na západnom fronte takmer zázrak. Vojaci vyšli zo zákopov, nepriatelia si podávali ruky, vymieňali darčeky, spievali spolu koledy. V decembri 1914 trvala vojna už takmer pol roka. Západnou Európou sa tiahla frontová línia, ktorá siahala od kanála La Manche až po švajčiarske hranice. Smrť v zákopoch, či na rozbahnenom bojisku už našli tisíce mužov rôznych národností. Na fronte strávili i Vianoce. Keď na Štedrý deň zapadlo slnko nad Flámskom, britskí vojaci počúvali, ako z nemeckých zákopov znie Tichá noc a ďalšie vianočné koledy. Niektorí sa i pridali, na čo nepriatelia reagovali nadšeným potleskom. Briti dokonca sledovali, ako sa v prednej línii nemeckých zákopov objavujú malé vianočné stromčeky so sviečkami.„Vyslali sme prieskumníka, ktorý narazil na nemeckú hliadku. Nemci dali nášmu vojakovi whisky a cigary a odkázali, že ak nebudeme strieľať, nebudú ani oni,“ zapísal si do svojho denníka poručík Edward Hulse zo škótskej gardy. Nasledujúce ráno vyšli Nemci zo zákopov a britskí vojaci im išli naproti. Vyzerali veľmi priateľsky, na pamiatku sme si vymieňali rôzne darčeky, ako napríklad vojenské odznaky,“ spomínal Hulse. Chlapi ukazovali svojim protivníkom fotografie rodín a rozdeľovali si potraviny. Kým Nemci si pochutnávali na anglických hovädzích konzervách, ich nepriatelia dostávali nemecké salámy. Všetko sa odohrávalo pod modrou oblohou, sviatočnú atmosféru ešte umocňovala jemná inovať. Jeden z vojakov, v súkromnom živote holič, postavil na zem rozrytú od granátov stoličku a začal prijímať zákazníkov. Jeho umenie si pochvaľovali tak Nemci, ako aj Briti. Inde vďační vojaci tlieskali vystúpeniu klauna. Počas prvého sviatku vianočného si podávali ruky nepriatelia takmer na celom úseku frontu, ktorý držali britskí vojaci.  

Pokoj zbraní sa v takomto  rozsahu už nikdy takto nezopakoval. Britské pluky dostali pred Vianocami  1915 rozkaz, aby neprestávali s bojovou činnosťou. Francúzi mali zakázané úplne všetko – sviečky, svetlá i spev. Väčšina Slovákov bojovala počas roka 1914 v rakúsko-uhorských uniformách na východnom fronte. O vianočnom pokoji mohli iba snívať, keďže proti nim stáli vojaci cárskeho Ruska. Kým totiž v Nemecku a v Rakúsku používali gregoriánsky kalendár, Rusi sa riadili juliánskym kalendárom, a tak najkrajšie sviatky roka mali o 13 dní neskôr. Sláva tejto vianočnej piesne postupne rástla, ale uznania sa jej autori za svojho života už nedočkali. Zaujímavé je tiež, že autorstvo skladby sa dlhé roky pripisovalo mnohým iným, len nie skutočným jej tvorcom. Za autorov sa považoval Mozart, Haydn, ale aj Beethoven.  Mená skutočných autorov sa spájajú so skladbou len v posledných desaťročiach.  Tichú noc budeme spievať aj tohto roku na Štedrý večer. Pri speve si môžeme na to všetko spomenúť. Na Štedrý večer roku 1818. Na pokazený, neskôr aj opravený organ. Čo sa pokazilo, dá sa aj opraviť. Moc Ducha Svätého nám dá múdrosť  k tomu. A potom to prináša skutočne úžasné požehnanie. Spomenúť si môžeme aj na pokoj zbraní a utíšenej streľby. To všetko pre mocné posolstvo tejto piesne. Ako hudobná kulisa nám počas sviatočných dní bude zniesť aj známa  skladba White Christmas, ktorú zložil skladateľ Irving Berlin. Jej prvú verziu nahral Bing Crosby v roku 1942. Dodnes slávnou je skladba, ktorá nechýba v repertoári hudby alebo vianočných programov dodnes –  Last Christmas v podaní formácie Wham!  Úspešnou bola tiež vianočná skladba Johna Lennona Happy Xmas. Na Slovensku k obrazu Vianoc patrili koledy v podaní Dariny Laščiakovej, ako Nesiem vám novinu, Do hory, do lesa, valasi, ale aj skladba Každý deň budú vraj Vianoce Mariána Kochanského a nedávno zosnulého  Miroslava Žbirku alebo česká „Sliby se maj plnit o Vánocích“ v podaní Janka Ledeckého a mnohé ďalšie. Václav Neckář v piesni  „Půlnoční“  spieva o Baránkovi a blížiacich sa Vianociach a má úžasné duchové posolstvo aj v refréne: „Beránku na nebesích, stůj při nás, až přijde tma.. Haleluja.. neopouštěj nás, až začnem se  bát.. Haleluja.“ S množstvom hraní na prakticky všetkých kontinentoch však zostáva dodnes Tichá noc, svätá noc nielen symbolom príchodu Vianoc a Štedrého večera, ale je aj jednou z najkrajších a najúspešnejších vianočných skladieb všetkých čias. Nech nám nanovo zarezonuje svojou krásou, jednoduchosťou a  šarmom. 

     Pripomeňme si ešte aj inú melódiu, melódiu Božej milosti. Tá je oveľa staršia, ako Tichá noc. Má už násobne  viac rokov. Je to skvelá  symfónia Božej jedinečnej a exkluzívnej milosti nielen dvoch storočí, ale  už  dvoch tisícročí!  Keď spievame Tichú noc, deje sa niečo zvláštne – vlieva sa do nás Boží pokoj.  Je to možné postihnúť iba vnímavým srdcom. Správa o narodení Ježiša Krista ozaj prináša do ľudského pokolenia pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum. Trvalý  pokoj s Bohom. Tak to čítame aj v tom známom posolstve:

„Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ 

Lk 2,14

Je to vianočná Glória. Pripomeňme si aj tento vianočný chválospev. Anjeli ho spievali  ako svoj chorál. Vlastne úplne prvý vianočný chorál. Prvá vianočná skladba a symfónia. Úplne najprvšia.. V jednoduchosti krásna a veľmi výstižná. Tichá noc vznikla oveľa neskôr.  Anjeli vylúdili krásne slová a nebeský organ zahral tú najkrajšiu melódiu. Ten sa vskutku nikdy nepokazí, myši neprederavia jeho „kožené nebeské mechy.“  Vianočná glória má tiež svoje čaro. Započúvajme sa aj do jej tónov a slov. Tá, ako biblická vianočná skladba by predovšetkým mala nami pohnúť.  Ako pohla obyčajnými pastiermi, ktorí v noci na poli strážili svoje stáda (Lk 2,8). Oslovila ich až natoľko, že sa dali do pohybu. To je správna reakcia na vianočný chorál: „Poďme až do Betlehema a viďme, čo sa tam stalo.“  (Lk 2,15)  Nezostali sedieť na mieste. Vianoce sú plné pohybu. Vianoce sú plné svetla,  spevu  a nádhernej hudby.   Úplne prvá vianočná pieseň je  rovnako spevavá a melodická, ako tá z roku 1818. Nášmu srdcu sa budú počas týchto dní prihovárať priam melodické verše: „Verná je to reč a hodná, aby ju všetci prijali, že Kristus Ježiš prišiel na svet, aby spasil hriešnikov, medzi nimi som ja prvý.“ (1 Tim 1,9), alebo: „Ja som prišiel, aby život mali a hojne mali.“ (J 10,10) Nevynechajme ani evanjelium v  kocke: „Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“  (J 3,16)  Táto duchovná krása bohatého biblického  posolstva je hodná nášho povšimnutia a opätovného počutia a zahĺbenia. Hodná aj toho, aby niekto  k týmto veršom priradil úžasné a jedinečné noty  a ich aj zhudobnil..