Kolotoč či kolotanec? II.

 Známy český teológ Tomáš Halík nám Pána Boha netradične predstavil ako Tancujúceho a to tanca pozývajúceho. Smiem prosiť? Čo poviete? Hm.. Pohorší nás to?   Myslím, že naozaj potrebujeme nové pohľady a myšlienky. Toho starého bolo už dosť. „Noc pokročila, deň sa priblížil“, aj také slovo sme počuli pri vstupe do adventu (R 13,12). V cirkvi sme pozvaní „vyjsť zo zaužívaného“ a náš kresťanský život vidieť ako náš spoločný „tanec s Bohom.“ Som vyzvaný do tanca – osobným pozvaním! A tak sa smiem  radovať,  tancovať a podskakovať. Tešiť sa zo života, nech je akákoľvek doba. Či je advent, či pôst, či leto, či zima. A ja sa tak osobne veľmi teším, že aj ja som v tom kolotanci. Aj keď fyzicky vždy nepodskakujem, moje srdce tancuje. Tak mi to raz povedala po službách Božích sestra z nášho zboru.  To je viac, ako kolotoč stresu a zhonu pred Vianocami. Teraz tak čiastočne, ale s oduševnením. Raz naplno na nebeskej svadbe, na ktorú sa dostaneme vďaka „dobrej“ zásobe oleja (Mt 25,1-10). Tie pochabé panny sa tam nedostali, pretože s Ježišom iba flirtovali. Nemysleli to sním vážne.  Vďaka  daru Ducha svätého, ktorý budí vieru v našom srdci to s Ježišom myslím vážne.  Túto radosť môžem prejaviť rôznym spôsobom. Aj tancom. Pohoršil by niekoho náš tanec? A čo tanec zbožných dietok Božích niekde v Afrike. Keď nás navštívia africkí kresťania, tak pred našimi oltármi sa dajú do pohybu a takmer tancujú.  Tak rád by som sa pridal. Aj sa  pridávam..  Radujem sa, že nedeľu čo nedeľu  pribúda svetla na adventnom venci. Radujem sa z daru prichádzajúcich Vianoc. Boh je darcom všetkých dobrých darov. Dokonalý v láske. Omilostil ma v Milovanom (Ef 1,6), som zachránený Božím Synom Ježišom Kristom. V Bohu sú všetky moje pramene. Prameň života, prameň radosti, prameň spasenia, odpustenia. Vráťme sa k týmto prameňom. Vráťme sa tam, kde to všetko pramení. „Ad fontes“, reformačná zásada – k prameňom bude platiť určite aj ďalších 500 rokov. Až dovtedy, pokiaľ nepríde Pán.   S radosťou sa  vždy modlím: „Príď kráľovstvo Tvoje“.. To je ten stály advent, na ktorý nás upozorňuje latinský preklad tejto prosby: „adveniat regnum tuum“..   Na neho všetci spoločne očakávame. Čas nášho očakávania môžeme naplniť našim radostným kolotancom. Ten je nepomerne krajší, cennejší a vzácnejší, ako kolotoč adventnej priam hystérie v nákupnej horúčke. 

     Ak by sme aj takto v advente „podskakovali“, asi by sme na vianočnom stole nič nemali.  V advente je ozaj mnoho toho, čo chceme ešte pred Vianocami stihnúť. Ak akcentujeme vnútornú prípravu, tým nechceme nijako zanedbať a podceniť aj to „vonkajšie.“ Napr. napiecť chutné medovníky. Určite aj u vás to  poriadne v tomto čase rozvoniava. Iste, advent je časom aj tých vonkajších príprav. Ďakujeme za to bohatstvo darov, za ktoré sme nie tak nedávno ďakovali pri príležitosti poďakovania za úrody zeme.  Vnútorná príprava by však  nemala utrpieť na úkor tej vonkajšej. To „viditeľné“ by v našich rodinách rozhodne  nemalo zatieniť to neviditeľné.     Všetko sa teda chystá aj u vás  na rôzny spôsob. A nechýbajú pri tom žiadne vône.. Tento čas by sme mohli nazvať  aj prehliadkou tých najrozličnejších vôni. Tie vznikajú zmiešaním tých najrôznejších ingrediencií aj vo vašej kuchyni. Ja vám však ponúkam ešte jednu – tú hádam najdôležitejšiu ingredienciu adventu. Čo to je? No predsa už spomínanú radosť. Radosť z očakávania. Posolstvo 4. adventnej nedele je v tých známych slovách : „Radujte sa v Pánu vždycky! Opakujem: radujte sa! Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko!“ (F 4,4).  Očakávanie je  prudko pozitívne,  optimistické a sympatické slovo. Veľmi sa mi páči. Rozhodne je potrebné používať  pozitívne slová a formulácie, ktoré majú  v sebe „pozitívny náboj.“   Nedávno zosnulý Leonard Cohen povedal pamätnú vetu: „Bojím sa žiť inde, než v očakávaní.. Aj on očakával. A dočkal sa. Biblia je plná slov o očakávaní.. Tak napr. v závere 31.žalmu čítame:

„Zmužilí buďte, nech sa upevní srdce všetkých vás, ktorí očakávate na Hospodina.“

Žalm 31

Adventu sme už dávno dali tú nálepku v tom najlepšom slova zmysle – je to čas očakávania. Za tie roky sa nič na tom vôbec nezmenilo. Práve naopak! Naše najmä duchovné očakávania zintenzívňujeme každým dňom. A nielen v advente. Očakávame Pána, ktorý príde na konci vekov. A blíži sa každým dňom. Mnohé naša očakávania sa už naplnili. Aj moje osobné. A vôbec  neboli nijak veľkolepé. Mnohí zase na druhej strane majú príliš veľké očakávania  napr. od svojho okolia, či svojich najbližších. V tom je poučný Platónov citát: „Ak nebudeš mnoho očakávať, aj malé veci sa ti budú zdať veľkými.“  Mnohé malé veci dané nám pre dnešok považujeme za veľké, lebo nič na tomto svete nie je samozrejmé. Tu by sa dalo písať o dialektike nášho každodenného očakávania. To by bolo už dosť náročné nielen písanie, ale  možno aj čítanie. Táto téma sa dá „odľahčiť“  nasledovným živým a výstižným príkladom. Na začiatku adventu pred niekoľkými rokmi  mi prišla sms s prianím „požehnaného solventného času.“ Zamyslel som sa: „asi  chyba  alebo preklep“ a povedal sám pre seba.  Ale stále som nad tým uvažoval. Vysvetlenie prišlo neskôr. Odosielateľ mi to neskôr vysvetlil takto: „Bolo to úprimné želanie, ale môj mobil v slovnej zásobe nemal slovo adventný, tak to zmenil na solventný.“ Pointa je skvelá! Good Idea. Povedal som si – tak toto určite použijem! A tak sa aj stalo. Veľmi rád sa  k tejto „solventnosti“ adventu vraciam. Sami ozaj ani netušíme, akým bohatým solventným časom je pre nás advent. Svojím posolstvom svetla do tmy, hudbou, koncertmi, dobrým čítaním kvalitnej duchovnej literatúry.   Aj v zmysle našich očakávaní – tých krátkodobých, či aj tých eschatologických. Advent ponúka svoju „solventnosť“..  Chopme sa jej „všetkými desiatimi“ – najmä naším srdcom. Aj napriek súčasnému lockdownu. Advent nám ponúka svoje bohatstvo – nám menej solventným.. Ponúka nám radosť zo života, radosť z očakávania, aj  napriek mnohej  náročnosti nášho života. Využime túto jedinečnú ponuku naplno aj v tom najkratšom možnom adventne (rok 2017)  – iba 22 dní.. V roku 2021 máme „bonus“  päť  dní navyše.. A na budúci rok 2022, ak Pán dá – tých dní bude až šesť. A v roku 2023 opäť iba 22 dní.. Akýsi kolotoč.. My sme však pozvaní do kolotanca..