Mesiac: apríl 2020

  • Božia vkladná knižka

    Pred istým časom som sa počas pôstneho obdobia pýtal detí na hodine náboženstva, či majú doma malú čiernu knižôčku. Či už ju niekedy videli u rodičov, či u starých rodičov.  Pýtal […]

  • Tlačovka na Golgote

    Keď nastane nejaká zvláštna, mimoriadna, či aj tragická udalosť, počúvane rôzne vyjadrenia zainteresovaných ľudí. Zvoláva sa tlačová konferencia, tzv. „tlačovka.“ Vyjadrenia zúčastnených majú pomôcť a ozrejmiť nezúčastneným – čo sa […]