Služby Božie počas Veľkej noci 2023

„Ja som vzkriesenie a život – kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď
by umrel a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa.“

Zelený štvrtok
6. 4. 2023
Nový Smokovec 15:30 (Večera Pánova)
Tatranská Lomnica 17:00

Veľký piatok (pašiové sl. Božie)
7. 4. 2023
Nová Lesná 7:30
Tatranská Lomnica 8:45
Nový Smokovec 10:15
Stará Lesná 11:45

Veľkonočná nedeľa
4. 4. 2023
Nová Lesná 7:30
Tatranská Lomnica 8:45
Nový Smokovec 10:10

Veľkonočný pondelok
10. 4. 2023
Stará Lesná 8:45
Nový Smokovec 10:10