Služby Božie počas Veľkej noci 2024

„Ja som vzkriesenie a život – kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď
by umrel a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa.“

J 11, 25

Zelený štvrtok
28. 3. 2024
Nový Smokovec 15:30 (Večera Pánova)
Tatranská Lomnica 17:00

Veľký piatok (pašiové sl. Božie)
29. 3. 2024
Stará Lesná 7:30
Tatranská Lomnica 8:45
Nový Smokovec 10:15

Veľkonočná nedeľa
31. 3. 2024
Tatranská Lomnica 8:45
Nový Smokovec 10:15

Veľkonočný pondelok
1. 4. 2024
Nová Lesná 8:45
Nový Smokovec 10:15