Pozvanie na spomienkové služby Božie

Predsedníctvo Evanjelického a. v. cirkevného zboru vo Vysokých Tatrách si Vás touto estou dovoľuje pozvať na ďakovné spomienkové služby Božie do chrámu v Novom Smokovci, ktoré sa budú konať 15. októbra 2023 so začiatkom o 10.00 hodine. Zvesťou Božieho slova pri tejto príležitosti poslúži brat biskup Východného dištriktu Mgr. Peter Mihoč z Prešova.

     Na týchto službách Božích si predovšetkým a nanovo pripomenieme odkaz MUDr. Guhra, ktorému v priebehu tohto roka bolo venovaných niekoľko pozoruhodných podujatí. Počas letných mesiacov chrám v Novom Smokovci prešiel celkovou obnovou fasády, na ktorú bola poskytnutá dotácia Prešovským samosprávny krajom – výzva predsedu PSK. Tieto práce boli prípravnými aj na počesť Szontaghovcov – zakladateľa a jeho syna. Od narodenia  zakladateľa prvých klimatických kúpeľov 11. augusta 2023 uplynulo 180 rokov (1843) a od pokračovateľa jeho diela uplynulo 26.7. – plných 60 rokov (1963). 

Dr. Michal Guhr (1873 – 1933)

Rok 2023 bol vyhlásený za rok MUDr. Guhra, lekára duše a tela (1873 – 1933), ktorý sa v Tatranskej Polianke v mnohom inšpiroval práve MUDr. Szontaghom. V priebehu roka MUDr. Guhra, (ktorý začal 17. marca vo Veľkom Slavkove) mu boli venované viaceré spomienky – napr. odhalenie pamätnej tabule, výstavy a podobne. Rok venovaný tejto výraznej osobnosti vyvrcholí práve v danú nedeľu – na službách Božích v Novom Smokovci. A nechceme obísť ani 230. výročie vzniku najstaršej tatranskej osady Schmeks (Smokovec) v roku 1793, pri ktorého zrode bol evanjelický farár Tomáš Tobiaš Mauksch z Veľkého Slavkova.  Spolupracoval s J. Rainerom aj na budovaní a ďalšom povznesení a napredovaní najstaršej tatranskej osady – terajšej časti mesta Vysoké Tatry – Starý Smokovec.

Požehnané dni prichádzajúcej jesene prajú a na spoločné chvíle s Vami sa tešia

            Ivica Pjateková                                                         Mgr. Pavel Kušnír

             zb. dozorkyňa                                                                    ev. a.v. farár